Lịch công tác tháng 10 năm 2015

SỞ GD VÀ ĐT QUẢNG NAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THPT BẮC TRÀ MY  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: …../LCT-THPTBTM Bắc Trà My, ngày  01  tháng 10  năm 2015

 LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 10 NĂM 2015

I.Công tác trọng tâm:

- Thực hiện chương trình tuần : 7,8,9,10,11

- Dự giờ thăm lớp, kiểm tra duyệt kế hoạch cá nhân, kế hoạch tổ, kiểm tra toàn diện 01 tổ chuyên môn, kiểm tra công tác giáo vụ, công tác quản lí bảo quản thiết bị dạy học, kiểm tra cấp phát chế độ cho học sinh.

- Tham gia học sinh giỏi cấp tỉnh

- Giáo vụ hoàn thành việc vào sổ đăng bộ khối 10, 11&12.

-Tuyên truyền và tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 66 năm thành lập Đảng bộ Trà My (28/10/1949 -28/10/2015) kỷ niệm 59 năm ngày thành lập Hội LHTNVN(15/10/1956 – 15/10/2015) và chào mừng kỉ niệm 85 năm thành lập HLHPNVN (20/10/1930 - 20/10/2015).

- Tổ Vật lý – Hóa học tổ chức ngoại khóa, tổ anh văn tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ tiếng anh lần thứ 1,  tổ văn tổ chức rung chuông vàng  dưới cờ ; Đoàn trường tổ chức rung chuông vàng chủ đề  các ngày lễ  của tháng 10.

-Tổ chức hoạt động chào mừng kỉ niệm 85 năm thành lập Hội LHPNVN (20/10/1930-20/10/2015),

- Thực hiện tiết Hoạt động ngoài giờ lên lớp theo PPCT.

II. Lịch cụ thể :                             

Thời gian

Nội dung công việc

Thực hiện

1/10

- HỘI NGHỊ CCVC NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM HỌC 2015-2016

- CBGV-NV

2/10

- Tham gia thi HSG cấp tỉnh

- T. Thành-T.Công

3/10

- Trang trí chuẩn bị Đại họi CMHS

- Hoàn thành kế hoạch duyệt kế hoạch cá nhân - kế hoạch tổ

- Vĩnh -T.Quang

- T. Thành

4/10

- Đại hội CMHS năm học 2015-2016

- Tiếp tục dạy nghề theo kế hoạch

- Theo GM

- Theo PC

5/10

- Chào cờ đầu tuần, tuyên truyền về nâng cao chất lượng dân số và SKSSVTN

- Thông qua kế hoạch tổ chức giải bóng chuyền nữ

- Chấm thi HSG tỉnh

- Nộp báo cáo danh sách nhân viên Văn thư-Thủ quỹ và nhân viên Thư viện đã hợp đồng từ 48 tháng trở lên.

- ĐT – Tổ Sinh

 

- ĐT

- T. Vũ

- HT

6/-9/10

- Học đối thượng Đảng

- Theo GT

07/10

- Duyệt kế hoạch năm học cá nhân và tổ toán - tin ( sáng ) và tổ anh văn ( chiều )

- Nộp báo cáo và tờ trình đề nghị kiểm tra, công nhận CQ văn hóa.

-Theo KH

 

- T. Phụng

7-8/10

- Tập huấn Lồng ghép giới tính trong Hướng nghiệp hs trung học.

-C.Nga -T.Ng Thành

8/10

- Họp đánh giá góp ý kế hoạch cá nhân và tổ Anh văn 
- Họp BTC thi bóng chuyền nữ


- Bốc thăm thi bóng chuyền nữ (8h35)

- Duyệt kế hoạch năm học cá nhân và tổ Sinh 
- Họp đánh giá góp ý kế hoạch cá nhân và tổ Toán 
- ĐT hoàn chỉnh báo cáo tổng kết và phương hướng năm học nôp cho tỉnh Đoàn, Huyện đoàn , P. CTHSSV -PC.

- Kiểm tra chung môn Toán

- BGH- Tổ AV

- Theo QĐ

- ĐT

- Theo KH

- Theo KH

- ĐT

- Theo PC

9/10

- Hoàn thành lịch thi đấu bóng chuyền( BTC) 
- 8h30 Họp góp ý kế hoạch cá nhân tổ sinh 
- Kiểm tra công tác quản lí và sử dụng sổ điểm lớn, sổ đăng bộ.

-Hoàn thành trờ trinh bổ sung 2 thôn xã Trà Sơn đề nghị hưởng theo QĐ 12.

- Duyệt kế hoạch đoàn trường

- Nộp báo cáo đề nghị công nhận trường học đảm bảo “ An toàn về ANTT”

- ĐT

- Theo KH

- Theo QĐ

- HT

 

- Theo KH

- HT

11/10

- Dạy nghề theo kế hoạch

- Theo PC

12/10

- Chào cờ đầu tuần - trực báo GVCN - ĐT

- Phát phiếu điều tra thông tin học sinh K12 đăng kí môn thi tự chọn và đăng kí cụm thi và phiếu hỏi cho GVCN về thắc mắc kì thi quốc gia.

- Duyệt kế hoạch tổ TD-QP ( sáng ) - sử - địa ( chiều)

- Họp VT – BGH – ĐT  hướng dẫn lưu trữ hồ sơ minh chứng cho KĐCLGD và trường chuẩn quốc gia và kế hoạch HN năm học 2015-2016.

- Nộp lại danh sách học sinh đăng kí thi RCV năm học

- GVCN-ĐT

- GVCN K12

 

 - Theo KH

 

- BGH – ĐT-VT

 - GVCN

13/10

- Hoàn thành kế hoạch tổ chức tư vấn hướng nghiệp cho học sinh khối 12( đợt 1)

- ĐT – tổ TD-QP chuẩn bị sân bóng cho thi đấu bóng chuyền.

- Đoàn trường xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình phát thanh thanh niên.

- Hoàn thành thành lập các kế hoạch triển khai UDCNTT- Xây dựng trường học thân thiện- Công tác pháp chế …

- Duyệt kế hoạch tổ Hóa học ( chiều )

- Ban hành quyết định tổ trọng tài thi bóng chuyền nữ năm học 2015-2015

- HT

 - ĐT- Tổ TDQP

- ĐT

 

- T. Công

 

- Theo KH

- HT

13-15/10

- GVCN gởi tin nhắn cho PHHS

- GVCN

13-17/10

- Dự giờ đột xuất giáo viên

- BGH- TTCM

14/10

- Duyệt kế hoạch tổ Ngữ Văn  ( chiều )

- GVCN hoàn thành thông tin điều tra học sinh đăng kí môn thi tự chọn và đăng kí cụm thi ( nộp lại HT)

- Nộp báo cáo EMIS cho phòng KH-TC sở ( theo CV : 1454)

- Khai mạc giải bóng chuyền nữ

- Báo cáo số liệu cán bộ GV-NV năm học 2015-2016 về P. TCCB      ( theo CV : 1418 /CV-SGDĐT)

- Theo KH

- GVCN

 

- Đ/c Vĩnh -HT

- Theo KH

- HT-PHTCM

15/10

- Báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát chi bộ năm 2015

- Nộp đơn đăng kí học thêm

- Dự Hội nghị Tổng kết hoạt động nữ công năm học 2014- 2015 và Hội thảo về "Công tác vận động nữ nhà giáo, người lao động thực hiện đổi mới giáo dục, xây dựng gia đình hạnh phúc"

- Họp TTCM

- Hạn cuối các tổ nộp lại PPCT

- Kiểm tra chung môn Vật lý

- Theo KH

- P. BTCB

- GV

- C. Nghi

 

 - TTCM

- TTCM

14-18/10

- Thi bóng chuyền nữ

- Theo Lịch

16/10

- Học chính trị quán triệt NQ ĐH Huyện Đảng bộ lần thứ XVIII

- Duyệt kế hoạch tổ Văn phòng

- GVCN k12 nhận hồ sơ thi nghề PT và phát cho học sinh

- Hoàn thành kế hoạch tổ chức chuyên đề “ Lắng nghe học sinh nói”

- Lớp 12/1, 11/1 nộp bài dự thi chương trình PTTN (hoàn chỉnh).

- Hoàn thành quyết định kiểm tra toàn  diện , Quyết định BGK cuộc thi STKHKT cấp trường.

- CBGV-CNV

- Theo KH

 

- GVCN

- T. Công

- GVCN- HS

 

- HT

16-24/10

- GVCN k12  hướng dẫn học sinh chuẩn bị hồ sơ thi nghề

- GVCN- HS

17/10

- Họp BGH – ĐT đánh giá kết quả hoạt động tuần 9 chuẩn bị kế hoạch công tác tuần 10

- GVCN nhận thống kê tình hình học sinh tháng 10

- Họp GVCN : ca sáng  10h20 và ca chiều 16h20

-BGH-ĐT

 

- GVCN

- GVCN-ĐT-BGH

18/10

- Chung kết bóng chuyền nữ

- Xây dựng kế hoạch tổ chức kết nghĩa giữa các lớp,

- Dạy nghề theo KH

- Theo KH

- ĐT

- Theo KH

19/10

- Dự sinh hoạt chuyên đề môn địa ( 14h00)

 

- GVCN nộp báo cáo tình hình học sinh tháng 10

- Duyệt kế hoạch tổ Vật Lý

- Trao  thưởng lớp đạt giải bóng chuyền nữ

- Khen thưởng cá nhân đạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh

- Chào cờ đầu tuần RCV dưới cờ chủ đề PNVN- thành lập Hội LHTNVN và kỉ niệm thành lập Đảng bộ Trà My – trực báo GVCN- ĐT

- Phát chương trình PTTN chi đoàn lớp 12/1 và chi đoàn 11/2

- BGH- TTCM nhóm địa

- GVCN

- Theo KH

- ĐT

- ĐT chuẩn bị

- ĐT

  

- ĐT

19-23/10

- Kiểm tra toàn diện 01 tổ chuyên môn

- Theo QĐ

20/10

- Tổ chức tọa đàm kỉ niệm ngày PNVN 20/10

- Báo cáo tình hình hoạt động tháng 10 cho Sở - Huyện ủy

-  Hạn cuối các lớp nộp ý tưởng cuộc thi STKHKT

- CĐ

- HT

- GVCN - HS

20-25/10

- Kiểm tra chuyên đề 1 số giáo  viên

- Xây dựng kế hoạch luyện thi  khối 12

- Theo QĐ

- T. C. Thành

21/10

- Thành lập đội TNXK + hoạt động nhân đạo

- Tổng kết công tác xây dựng trường chuẩn QG giai đoạn 2010-2015 và phương hướng giai đoạn 2015-2020 (Theo GM)

- Hạn cuối các tổ đăng kí GV thi GVG cấp trường

- ĐT

- Theo GM

 

- TTCM

22/10

- Tổ chức Hội thảo phổ biến giáo dục Pháp luật dành cho CBGV cấp TH,  THCS, THPT năm học 2015-2016 và giao ban công tác Đoàn trường; (22,23)

- Đăng kí hoc sinh đất Quảng

- Sinh hoạt chuyên đề tổ toán

- Hạn cuối hs khối 12 nộp câu hỏi về kì thi THPT quốc gia 2015

- Hạn cuối các bộ phận và các tổ CM nộp kế hoạch công tác tháng 11

- Theo GM

 

 - T. Công

-Tổ Toán - BGH

- GVCN K12

- TTCM

23/10

- Họp BGH- BCH ĐT Tổng kết công tác tháng 10 xây dựng kế hoạch công tác tháng 11.

- Các tổ chuyên môn Anh văn- Hóa học – Sinh học – Vật lý nộp file flas trắc nghiệm tháng 10.

- Chấm ý tưởng cuộc thi sáng tạo  KHKT cấp trường .

- BGH-ĐT

 

-Tổ Lý- Hóa- Sinh – AV

- Theo QĐ

24/10

- Họp chi bộ định kì và nhận xét đánh giá đảng viên cuối năm ( đảng viên chuẩn bị báo cáo kiểm điểm cuối năm)

- Hạn cuối nộp danh sách thông tin cán bộ nữ và kế hoạch hành động về Bình đẳng giới về Sở GD&ĐT

- ĐV

 

- T. Công

25/10

- Ngoại khóa tổ Vật lý – Hóa học

- Tổ anh văn tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ tiếng anh lần 1

- Tổ VL- HH

- Tổ AV

26-27/10

- Nộp lại hồ sơ thi nghề (đ/c Tiến nhận)

- GVCN

26/10

- RCV dưới cờ  tổ ngữ văn

- Đoàn trường triển khai làm kỷ yếu cho học sinh khối 12

- Triển khai các hoạt động tháng 11 – phát động thi đua chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam.

- Tổ Văn -ĐT

- Theo KH

- Theo KH

27-29/10

- Kiểm tra cấp phát chế độ cho học sinh  

- Dự giờ 1 số giáo viên

- Theo QĐ

-BGH- TTCM

28/10

- Lớp 12/2 nộp bài dự thi chương trình PTTN (hoàn chỉnh)

- GVCN- HS

29/10

- Kiểm tra hồ sơ chéo thi nghề PT

- Tư vấn hướng nghiệp cho HS K12

- Trường nộp bản đăng ký dự thi để sở GDĐT cấp mã dự thi cho thí sinh STKHKT.

- Kiểm tra chuyên đề vể thực hiện PPCT

- Theo QĐ

- Theo KH

- T. C Thành

 

- Theo QĐ

29-31/10

- GVCN gởi tin nhắn cho PHHS cuối tháng 10

- GVCN

31/10

- Dự gặp mặt HĐH Trà My tại TP. HCM

- Lớp 11/2 nộp chương trình PTTN (hoàn chỉnh)

- Phát chương trình PTTN lớp 12/2

-HT

- ĐT

 

                Trên đây là kế hoạch công tác tháng 10 năm học 2015-2016.  Trong quá trình thực hiện,

nếu có sự thay đổi lịch, BGH nhà trường  sẽ thông báo điều chỉnh, bổ sung qua lịch hàng tuần của

nhà trường.

Nơi nhận:

- HT, P.HT; ĐT ( theo dõi thực hiện)

- TT chuyên môn; ( theo dõi thực hiện)

- Dán bản tin;

- Gởi GV qua kênh điều hành;

- Lưu văn thư

                    HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

                   NGUYỄN THANH TÚ

THI TRAC NGHIEM

ung dung vnpt

dichvuchinhcong

QUY KHUYEN HOC

CO SO VAT CHAT

CO SO DU LIEU

Untitled-1

cong khai

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Tài nguyên giáo dục

 skkn thithutn
thithudh thitn

Học sinh

onlinelogomaker-042415-2120
 

  

You need Flash player 6+ and JavaScript enabled to view this video.
Video: Tiểu phẩm tham gia hội thi " Học sinh với SKSSVTN- moi trường " Do lớp 11.6 trình bày


Liên kết website

Thăm dò ý kiến

Theo bạn Website này đã đáp ứng được nhu cầu của bạn đọc chưa?
 

Thống kê

  • Các thành viên : 8
  • Nội dung : 1022
  • Liên kết web : 17
  • Số lần xem bài viết : 5426907
Hiện có 40 khách Trực tuyến

BẢN QUYỀN THUỘC VỀ TRƯỜNG THPT BẮC TRÀ MY

Địa chỉ: Thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng nam. Tel: (0510) 389 3422.

Powered by TAVICO - 0909.378.208