Chi tiết tài liệu:  Công văn 612/SGDDT ngày 22/4/2019 về việc hướng dẫn quản vlys và khuyến khích hoạt động sáng kiến

Thuộc tínhGiá trị
Tên tài liệu:Công văn 612/SGDDT ngày 22/4/2019 về việc hướng dẫn quản vlys và khuyến khích hoạt động sáng kiến
Mô tả:

Công văn 612/SGDDT ngày 22/4/2019 của Sở GD&ĐT Quảng Nam về việc hướng dẫn quản vlys và khuyến khích hoạt động sáng kiến ngành giáo dục

Tên File:CV612_2019 SGDDT_VP tham dinh skkn.pdf
Kích thước File: 4.94 MB
Kiểu File:pdf (Kiểu Mime: : application/pdf)
Người gửi:quantri
Gửi ngày 10/05/2019 11:15
Nhóm được phép:Tất cả mọi người
Quản lý:Soạn giả - Editor
Tải xuống:942 Tải xuống
Cập nhật: 10/05/2019 11:18
Trang chủ: