Chi tiết tài liệu:  Quyết định số 07/2018/QĐ-UBND ngày 22/6/2018 của UBND tỉnh QNam ban hành Quy chế công tác thi đua

Thuộc tínhGiá trị
Tên tài liệu:Quyết định số 07/2018/QĐ-UBND ngày 22/6/2018 của UBND tỉnh QNam ban hành Quy chế công tác thi đua
Mô tả:

Quyết định số 07/2018/QĐ-UBND ngày 22/6/2018 của UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quy chế công tác thi đua, khen thưởng

Tên File:VanBanGoc_07.2018.QĐ.UBND.pdf
Kích thước File: 531.05 kB
Kiểu File:pdf (Kiểu Mime: : application/pdf)
Người gửi:quantri
Gửi ngày 10/05/2019 11:23
Nhóm được phép:Tất cả mọi người
Quản lý:Soạn giả - Editor
Tải xuống:779 Tải xuống
Cập nhật: 10/05/2019 11:24
Trang chủ: