Chi tiết tài liệu:  Nghị định số 91/2017/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua,

Thuộc tínhGiá trị
Tên tài liệu:Nghị định số 91/2017/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua,
Mô tả:

Nghị định số 91/2017/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng có hiệu lực từ 1/10/2017 thay cho NĐ 42/2010/NĐ-CP.

Tên File:ND 91 luat thi dua khen thuong 7.2017.pdf
Kích thước File: 3.19 MB
Kiểu File:pdf (Kiểu Mime: : application/pdf)
Người gửi:quantri
Gửi ngày 02/06/2019 06:30
Nhóm được phép:Tất cả mọi người
Quản lý:Soạn giả - Editor
Tải xuống:809 Tải xuống
Cập nhật: 02/06/2019 06:34
Trang chủ: