Chi tiết tài liệu:  Kế hoạch kiểm tra định kì năm học 2019-2020

Thuộc tínhGiá trị
Tên tài liệu:Kế hoạch kiểm tra định kì năm học 2019-2020
Mô tả:

Kế hoạch kiểm tra định kì và kiểm tra chung  năm học 2019-2020

Tên File:KH kiem tra chung 19-20.pdf
Kích thước File: 561.98 kB
Kiểu File:pdf (Kiểu Mime: : application/pdf)
Người gửi:quantri
Gửi ngày 23/11/2019 20:24
Nhóm được phép:Tất cả mọi người
Quản lý:Soạn giả - Editor
Tải xuống:705 Tải xuống
Cập nhật: 23/11/2019 20:25
Trang chủ: