Chi tiết tài liệu:  NQ 29 của BCHTW Đảng về Đổi mới Căn bản toàn diện GD&ĐT

Thuộc tínhGiá trị
Tên tài liệu:NQ 29 của BCHTW Đảng về Đổi mới Căn bản toàn diện GD&ĐT
Mô tả:

Nghị Quyết 29 của BCHTW Đảng khóa XI về đổi mới căn bản - toàn diện GD&ĐT ngày 4 tháng 11 năm 2013

 

Tên File:NGHIQUYET8 doi moi GD.doc
Kích thước File: 93 kB
Kiểu File:doc (Kiểu Mime: : application/msword)
Người gửi:quantri
Gửi ngày 29/09/2014 20:17
Nhóm được phép:Tất cả mọi người
Quản lý:Soạn giả - Editor
Tải xuống:750 Tải xuống
Cập nhật: 29/09/2014 20:25
Trang chủ: