Chi tiết tài liệu:  Chiến lược phát triển GD 2011-2020

Thuộc tínhGiá trị
Tên tài liệu:Chiến lược phát triển GD 2011-2020
Mô tả:

Chiến lược phát triển Giáo dục 2011-2012(Ban hành kèm theo Quyết định số  711/QĐ TTg ngày 13 tháng 6  năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ).

Tên File:chien luoc GD 2011-2020 chinh.doc
Kích thước File: 177 kB
Kiểu File:doc (Kiểu Mime: : application/msword)
Người gửi:quantri
Gửi ngày 01/10/2014 18:16
Nhóm được phép:Tất cả mọi người
Quản lý:Soạn giả - Editor
Tải xuống:721 Tải xuống
Cập nhật: 01/10/2014 18:19
Trang chủ: