Chi tiết tài liệu:  Nghị định số 65/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi

Thuộc tínhGiá trị
Tên tài liệu:Nghị định số 65/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi
Mô tả:

Nghị định số 65/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013 , ban hành ngày 01/07/2014 có hiệu lực ngày 20/8/2014

Tên File:Nghi dinh 65.2014.NĐ-CP Quy dinh chi tiet luat sua doi bs luat thi dua.pdf
Kích thước File: 1.09 MB
Kiểu File:pdf (Kiểu Mime: : application/pdf)
Người gửi:quantri
Gửi ngày 21/09/2016 06:37
Nhóm được phép:Tất cả mọi người
Quản lý:Soạn giả - Editor
Tải xuống:667 Tải xuống
Cập nhật: 21/09/2016 06:39
Trang chủ: