Chi tiết tài liệu:  Kế hoạch thực hiện chương trình phát thanh thanh niên năm học 2017-2018

Thuộc tínhGiá trị
Tên tài liệu:Kế hoạch thực hiện chương trình phát thanh thanh niên năm học 2017-2018
Mô tả:
Tên File:Ke hoach PTTN 2017-2018.doc
Kích thước File: 115.5 kB
Kiểu File:doc (Kiểu Mime: : application/msword)
Người gửi:hieutruong
Gửi ngày 06/11/2017 21:47
Nhóm được phép:Tất cả mọi người
Quản lý:Soạn giả - Editor
Tải xuống:167 Tải xuống
Cập nhật: 06/11/2017 21:47
Trang chủ: