Chi tiết tài liệu:  Công văn 1659/SGD&ĐT ngày 18/12/2017 Quy định xét nâng lương trước thời hạn.

Thuộc tínhGiá trị
Tên tài liệu:Công văn 1659/SGD&ĐT ngày 18/12/2017 Quy định xét nâng lương trước thời hạn.
Mô tả:

Công văn 1659/SGD&ĐT ngày 18/12/2017 Quy định xét nâng lương trước thời hạn

Tên File:QD 1659.2017 _SGD-DT - NANG LUONG TTH.pdf
Kích thước File: 676.17 kB
Kiểu File:pdf (Kiểu Mime: : application/pdf)
Người gửi:quantri
Gửi ngày 20/12/2017 20:33
Nhóm được phép:Tất cả mọi người
Quản lý:Soạn giả - Editor
Tải xuống:1512 Tải xuống
Cập nhật: 20/12/2017 20:35
Trang chủ: