Chi tiết tài liệu:  Kế hoạch số 371/KH-UBND Quảng Nam ngay 23/01/2017 thực hiện chương trình hành động số 28 tỉnh ủy

Thuộc tínhGiá trị
Tên tài liệu:Kế hoạch số 371/KH-UBND Quảng Nam ngay 23/01/2017 thực hiện chương trình hành động số 28 tỉnh ủy
Mô tả:

Kế hoạch số 371/KH-UBND Quảng Nam ngày 23/01/2017 thực hiện chương trình hành động số 28 tỉnh ủy Quảng Nam về Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”

Tên File:KH_371 UBND_thuc_hien_chtrinh_hanh_dong_so_28 23.1.2017.pdf
Kích thước File: 4.48 MB
Kiểu File:pdf (Kiểu Mime: : application/pdf)
Người gửi:quantri
Gửi ngày 27/04/2018 08:29
Nhóm được phép:Tất cả mọi người
Quản lý:Soạn giả - Editor
Tải xuống:846 Tải xuống
Cập nhật: 27/04/2018 08:31
Trang chủ: