Chi tiết tài liệu:  Thông tư 07/2018 sửa đổi 1 số điều thông tư 05/2017 về công tác tuyển sinh ĐH-CĐ

Thuộc tínhGiá trị
Tên tài liệu:Thông tư 07/2018 sửa đổi 1 số điều thông tư 05/2017 về công tác tuyển sinh ĐH-CĐ
Mô tả:

THÔNG TƯ 07/2018 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TÊN VÀ MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY CHẾ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY; TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NHÓM NGÀNH ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN HỆ CHÍNH QUY BAN HÀNH KÈM THEO THÔNG TƯ SỐ 05/2017/TT-BGDĐT NGÀY 25 THÁNG 01 NĂM 2017 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Tên File:thong-tu-07-2018-tt-bgddt.doc
Kích thước File: 164 kB
Kiểu File:doc (Kiểu Mime: : application/msword)
Người gửi:hieutruong
Gửi ngày 13/05/2018 07:55
Nhóm được phép:Tất cả mọi người
Quản lý:Soạn giả - Editor
Tải xuống:214 Tải xuống
Cập nhật: 13/05/2018 07:57
Trang chủ: