TRƯỜNG THPT BẮC TRÀ MY


LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày:13/11/2017 đến ngày:19/11/2017
  
THỨ/NGÀY

NỘI DUNG - ĐỊA ĐIỂM - THÀNH PHẦN THAM DỰ

GHI CHÚ

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Lớp trực ban:

Lớp trực ban:

Hai 13/11- Tưởng niệm nạn nhân tử vong do TNGT
- GV đăng ký tên giáo án Elearning
Ba 14/11
Tư 15/11- Nộp danh sách "phụ nữa hai giỏi" cho BCH Công đoàn
-Hạn cuối gvcn 12 nộp hồ sơ nghề về bộ phận giao vụ
Năm 16/11-Hạn cuối nộp hồ sơ nghề về sở
Sáu 17/11
Bảy 18/1114h00 Họp BGH-ĐT
CN 19/11