TRƯỜNG THPT BẮC TRÀ MY


LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày:11/6/2018 đến ngày:17/6/2018
  
THỨ/NGÀY

NỘI DUNG - ĐỊA ĐIỂM - THÀNH PHẦN THAM DỰ

GHI CHÚ

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Lớp trực ban:

Lớp trực ban:

Hai 11/6
Ba 12/6
Tư 13/6
Năm 14/6
Sáu 15/6
Bảy 16/6
CN 17/6