TRƯỜNG THPT BẮC TRÀ MY


LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày:9/7/2018 đến ngày:15/7/2018
  
THỨ/NGÀY

NỘI DUNG - ĐỊA ĐIỂM - THÀNH PHẦN THAM DỰ

GHI CHÚ

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Lớp trực ban:

Lớp trực ban:

Hai 9/7
Ba 10/7
Tư 11/7
Năm 12/7
Sáu 13/7
Bảy 14/7
CN 15/7