TRƯỜNG THPT BẮC TRÀ MY


LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày:8/10/2018 đến ngày:14/10/2018
  
THỨ/NGÀY

NỘI DUNG - ĐỊA ĐIỂM - THÀNH PHẦN THAM DỰ

GHI CHÚ

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Lớp trực ban:

Lớp trực ban:

Hai 8/10- Phát học bổng khuyến học (PHTNGLL)
- Nộp danh sách học sinh khó khăn cần được hỗ trợ về Sở GD (PHTNGLL)
- Hoàn thành Kế hoạch PTTN năm học 2018-2019.(ĐT)
-Ban hành dự thảo quy chế chuyên môn năm học 2018-2019 (HT).
- Công bố ý tưởng lọt vào vòng thực thi ý tưởng
Trực BGH Thầy Công
Ba 9/10-Thi bóng chuyền nam (theo lịch)
-Coi thi HSG lớp 12 chuyên (Theo QĐ)
-Tổng hợp hồ sơ phát gạo đợt 1(T. Công)
-Thi bóng chuyền nam (theo lịch)
-Hoàn thành danh sách học sinh miễn giảm học phí - hỗ trợ CPHT theo NĐ 86 và tiền ăn ở gạo theo NĐ 116 gởi GVCN kiểm tra lại trước khi kiểm tra hồ sơ (Đ/c Kim Huyền)
-Hoàn thành kế hoạch triển khai công tác pháp chế trường học năm học 2018-2019(T. Công)
-Báo cáo phân công lao động HKI năm học: 2018-2019.
- Hạn cuối Tổ trưởng CM nộp kế hoạch giảng dạy cho PHTCM và phê duyệt kế hoạch tổ chuyên môn.(TTCM-PHTCM)
Trực BGH Thầy Thành
Tư 10/10-Thi bóng chuyền nam (theo lịch)
-Tham quan triển lãm “Hoàng sa –Trường sa của Việt Nam những bài chứng lịch sử và pháp lí”, PHTNGLL, Đ/c Trường, lớp 10/1,10/2(dự khai mạc và tham quan từ 7h45-10h).
-Họp BGH-Thanh tra nhân dân chuẩn bị nội dung Hội nghị (9h30).
-Thi bóng chuyền nam (theo lịch)
-Nộp DS học sinh đăng kí thi HSG K10-11-12 cho PHTCM (GVCN).
- Họp BCH Đoàn trường triển khai, phân công nhiệm vụ (ĐT-BTCB dự)
-Tham quan triển lãm “Hoàng sa –Trường sa của Việt Nam những bài chứng lịch sử và pháp lí” lớp 12/1 từ 13h45-14h30 (GVCN theo dõi quản lí)
-Hạn cuối tổ chuyên môn –GV nộp danh sách bài dự thi thiết kế giáo án e.Learning (GV-TTCM).
-Tổ chức kết nạp Đảng cho đ/c Trần Thị Nga (17h15)
Trực BGH Thầy Thành
Năm 11/10-Thi bóng chuyền nam (theo lịch)
-Tham quan triển lãm “Hoàng sa –Trường sa của Việt Nam những bài chứng lịch sử và pháp lí” lớp 11/1, 11/2 ( 8h00-9h00)
-13h30 HỘI NGHỊ CB-CNVC- NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM HỌC 2018-2019.(CB-GV-NV).
-Tham quan triển lãm “Hoàng sa –Trường sa của Việt Nam những bài chứng lịch sử và pháp lí” lớp 12/2(14h00-15h00).
-Hoàn thành phân công nhiệm vụ BCHĐT và phân công trực BCHĐT cho HT
Trực BGH Thầy Công
Sáu 12/10-Thi bóng chuyền nam (theo lịch)
- 7h30 Nghe thông tin thời sự tại Hội trường TTVH-TT huyện (ĐV)
-Kiểm tra hồ sơ miễn giảm học phí - hỗ trợ chi phí học tập theo NĐ 86 và tiền ăn ở-gạo theo NĐ 116.
-Thi bóng chuyền nam (theo lịch)
- Hạn cuối nộp kế hoạch đăng ký thực hiện chỉ thị số 05-CT/TW
-Kiểm tra hồ sơ miễn giảm học phí - hỗ trợ chi phí học tập theo NĐ 86 và tiền ăn ở-gạo theo NĐ 116.
-Tham quan triển lãm “Hoàng sa –Trường sa của Việt Nam những bài chứng lịch sử và pháp lí” 14h40-15h00(GV tham quan triển lãm).
-Ban hành quyết định phân công giáo viên chủ nhiệm phụ. (HT)
-GV hoàn thành hồ sơ đăng kí dạy thêm.(GV)
-Ban hành kế hoạch “Chương trình phát thanh thanh niên”(ĐT)
- Hoàn thành kế hoạch tổ chức chương trình “Chinh phục đỉnh cao” (PHTNGLL)
-Tổ TD-QP hoàn thành chứng từ thi Việt dã (Thầy Viện -Thầy Giáo)
Trực BGH Thầy Tú
Bảy 13/10-Thi bóng chuyền nam (theo lịch)
-Các lớp tổ chức thảo luận về các vấn đề trình bày tại Diễn đàn “Lắng nghe học sinh nói” và ghi vào phiếu gởi về HT hoặc ĐT.
-Thi bóng chuyền nam (theo lịch)
-Các lớp tổ chức thảo luận về các vấn đề trình bày tại Diễn đàn “Lắng nghe học sinh nói” và ghi vào phiếu gởi về HT hoặc ĐT.
-GVCN hoàn thành cập nhật chỉnh sửa các thông tin học sinh vào phần mềm VNEDU.
-BCH đoàn trường nộp kế hoạch họat động cụ thể và kế hoạch tóm tắt theo mẫu nhà trường đã gởi về HT.
Trực BGH Thầy Tú
CN 14/10-CHUNG KẾT BÓNG CHUYỀN NAM