Lịch công tác tuần Trường THPT Bắc Trà My
In lịch Tháng trước   Tuần trước Từ ngày:17/9/2018 đến ngày:23/9/2018 Tuần tới   Tháng tới
THỨ/NGÀY

NỘI DUNG - ĐỊA ĐIỂM - THÀNH PHẦN THAM DỰ

GHI CHÚ

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Lớp trực ban:

Lớp trực ban:

Hai 17/9-GVCN nộp lại danh sách học sinh được hưởng chế độ 116 (GVCN)
-Ban hành kế hoạch công tác kiểm tra định kì năm học 2018-2019 (HT)
Ba 18/9-Tham dự giải Việt dã báo Quảng Nam tại Tam Kì(Theo QĐ)
-Hoàn thành kế hoạch tổ chức Hội thi GVDG cấp trường và tham gia Hội thi GVDG cấp tỉnh năm học 2018-2019.
-Ban hành hướng dẫn thực hiện công tác giảng dạy bộ môn GDQP.(HT)
-Ban hành hưỡng dẫn cập nhật SĐT vào phần mềm VNEDU (HT)
- Hạn cuối các Chi đoàn lớp nộp Hồ sơ Đại hội chi đoàn về ĐT.
-Hạn cuối hoàn thành khảo sát thành lập CLB “Khoa học kỹ thuật”
Tư 19/9-Hạn cuối báo cáo công tác tự kiểm tra việc lãnh đạo triển khai thực hiện công tác tổ chức và XD Đảng (đ/c C.Thành)-Ban hành quy định các loại hồ sơ sổ sách năm học 2018-2019(HT)
Năm 20/9-Tập huấn tuyên truyền nâng cao nhận thức về biến đổi khí hậu đến ngày 21/8 (T.Quang- Cô Tâm)- Đại Hội Chi đoàn Giáo viên Nhiệm kỳ 2018-2019(15h30).
-Hoàn thành kế hoạch tổ chức giải bóng chuyền nam học sinh năm học 2018-2019.(Tổ TD)
Sáu 21/9-Tập huấn tuyên truyền nâng cao nhận thức về biến đổi khí hậu đến ngày 21/8 (T.Quang- Cô Tâm)-Nhận danh sách thí sinh được công nhận TN THPT 2018(PHTCM)
-Hạn cuối GV dạy thêm nộp hồ sơ đăng kí dạy thêm
Bảy 22/9-Hoàn thành và triển khai kế hoạch thi KHKT cấp trường và tham gia cuộc thi KHKT cấp tỉnh.
-GVCN hoàn thành việc cập nhật số đt của CMHS vào PM vnedu.
- Triển khai kế hoạch tổ chức giải bóng chuyền nam học sinh năm học 2018-2019.
-Bàn giao chính thức số lượng học sinh cho GVCN
-Ban hành QĐ phân công GVCN phụ.
-Hoàn thành dự thảo phương hướng công tác đoàn năm học 2018-2019
CN 23/9