Lịch công tác tuần Trường THPT Bắc Trà My
In lịch Tháng trước   Tuần trước Từ ngày:18/11/2019 đến ngày:24/11/2019 Tuần tới   Tháng tới
THỨ/NGÀY

NỘI DUNG - ĐỊA ĐIỂM - THÀNH PHẦN THAM DỰ

GHI CHÚ

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Lớp trực ban:

Lớp trực ban:

Hai 18/11
Ba 19/11-13h30 Tọa đàm và tuyên dương khen thưởng năm học 2018-2019
Tư 20/11
Năm 21/11
Sáu 22/11-Tập huấn nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng (TTCM-PHTCM)-Tập huấn nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng (TTCM-PHTCM)
-Họp BHXH huyện (HT -đ/c Ngay)
Bảy 23/11-Tập huấn nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng (TTCM-PHTCM)-Tập huấn nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng (TTCM-PHTCM)
CN 24/11