Lịch công tác tuần Trường THPT Bắc Trà My
In lịch Tháng trước   Tuần trước Từ ngày:24/2/2020 đến ngày:1/3/2020 Tuần tới   Tháng tới
THỨ/NGÀY

NỘI DUNG - ĐỊA ĐIỂM - THÀNH PHẦN THAM DỰ

GHI CHÚ

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Lớp trực ban:

Lớp trực ban:

Hai 24/2- Học sinh nghỉ học. BGH và nhân viên làm việc bình thường
Ba 25/2- Học sinh nghỉ học. BGH và nhân viên làm việc bình thường
Tư 26/2- Học sinh nghỉ học. BGH và nhân viên làm việc bình thường
Năm 27/2- Học sinh nghỉ học. BGH và nhân viên làm việc bình thường-14h00 tổ chức Hội nghị trực tuyến với các ngành và địa phương để đánh giá công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh và bàn phương án chuẩn bị cho học sinh, sinh viên, học viên đi học trở lại.
Sáu 28/2- Học sinh nghỉ học. BGH và nhân viên làm việc bình thường
Bảy 29/2- Học sinh nghỉ học. BGH và nhân viên làm việc bình thường- 14h00 Họp Chi bộ
CN 1/3-6h30 tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2020 tại Hội trường Công an Thị trấn Trà My (Thầy Tú, Thầy Quang)