Lịch công tác tuần Trường THPT Bắc Trà My
In lịch Tháng trước   Tuần trước Từ ngày:16/9/2019 đến ngày:22/9/2019 Tuần tới   Tháng tới
THỨ/NGÀY

NỘI DUNG - ĐỊA ĐIỂM - THÀNH PHẦN THAM DỰ

GHI CHÚ

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Lớp trực ban:

Lớp trực ban:

Hai 16/9- Chào cờ đầu tuần
- Tuyên truyền ATGT
Ba 17/9- TTCM nộp câu hỏi trắc nghiệm
Tư 18/9
Năm 19/9
Sáu 20/9
Bảy 21/9- TTCM nộp câu hỏi "Học trò xứ Quảng"
CN 22/9 Đại Hội chi Đoàn giáo viên