Lịch công tác tuần Trường THPT Bắc Trà My
In lịch Tháng trước   Tuần trước Từ ngày:25/9/2017 đến ngày:1/10/2017 Tuần tới   Tháng tới
THỨ/NGÀY

NỘI DUNG - ĐỊA ĐIỂM - THÀNH PHẦN THAM DỰ

GHI CHÚ

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Lớp trực ban:

Lớp trực ban:

Hai 25/9- Nhận gạo
Ba 26/9- Dự Đại Hội Công Đoàn ngành nhiệm kì 2017-2022 đến ngày 27/9( CTCĐ- HT)
Tư 27/9
Năm 28/9
Sáu 29/9
Bảy 30/9- Hoàn thành hồ sơ MGHP-HTCPHT- NĐ 116- 13h00 Hội Nghị CNVC-NLĐ năm học 2017-2018
CN 1/108h00 Hội Nghị CMHS năm học 2017-2018