Lịch công tác tuần Trường THPT Bắc Trà My
In lịch Tháng trước   Tuần trước Từ ngày:30/4/2018 đến ngày:6/5/2018 Tuần tới   Tháng tới
THỨ/NGÀY

NỘI DUNG - ĐỊA ĐIỂM - THÀNH PHẦN THAM DỰ

GHI CHÚ

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Lớp trực ban:

Lớp trực ban:

Hai 30/4
Ba 1/5
Tư 2/5
Năm 3/5
Sáu 4/5
Bảy 5/5
CN 6/5