Lịch công tác tuần Trường THPT Bắc Trà My
In lịch Tháng trước   Tuần trước Từ ngày:27/1/2020 đến ngày:2/2/2020 Tuần tới   Tháng tới
THỨ/NGÀY

NỘI DUNG - ĐỊA ĐIỂM - THÀNH PHẦN THAM DỰ

GHI CHÚ

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Lớp trực ban:

Lớp trực ban:

Hai 27/1-Nghỉ tết nguyên đán - trực theo KH-Nghỉ tết nguyên đán - trực theo KH-Trực lãnh đạo
+Sáng Hiệu trưởng
+Chiều Hiệu trưởng
-Theo dõi nội trú tối: thầy Hùng
Ba 28/1-Nghỉ tết nguyên đán - trực theo KH-Nghỉ tết nguyên đán - trực theo KHTrực Lãnh đạo:
-Sáng : thầy Công
-Chiều: thầy Hùng
-Theo dõi nội trú tối: thầy Hùng
Tư 29/1-Nghỉ tết nguyên đán - trực theo KH-Nghỉ tết nguyên đán - trực theo KH
-Nhân viên tạp vụ dọn dẹp phòng HĐ
Trực Lãnh đạo:
-Sáng : thầy Công
- Chiều thầy Chí Thành
-Theo dõi nội trú tối:thầy Công
Năm 30/1-Học tập BT theo thời khóa biểu( GV-HS)-Học tập BT theo thời khóa biểu( GV-HS)Trực Lãnh đạo:
-Sáng : thầy Công
-Chiều: thầy Hùng
-Theo dõi nội trú tối: thầy Công
Sáu 31/1-Học tập BT theo thời khóa biểu( GV-HS)-Học tập BT theo thời khóa biểu( GV-HS)Trực lãnh đạo
-Chiều: thầy Hùng
- Chiều thầy Chí Thành
-Theo dõi nội trú tối: thầy Chí Thành
Bảy 1/2-Học tập BT theo thời khóa biểu( GV-HS)
-Thi bóng đá nam ( theo bốc thăm)
-8h00 Họp BGH -ĐT- Ban xây dựng phòng truyền thống (BGH-ĐT- thành viên BXDPTT)
-Học tập BT theo thời khóa biểu( GV-HS)
-Thi bóng đá nam ( theo bốc thăm)
Trực lãnh đạo
+Sáng Hiệu trưởng
+Chiều Hiệu trưởng
-Theo dõi nội trú tối: Hiệu trưởng
CN 2/2-Thi bóng đá nam ( theo bốc thăm)-Thi bóng đá nam ( theo bốc thăm)-Theo dõi nội trú tối: thầy Hùng