Lịch công tác tuần Trường THPT Bắc Trà My
In lịch Tháng trước   Tuần trước Từ ngày:17/2/2020 đến ngày:23/2/2020 Tuần tới   Tháng tới
THỨ/NGÀY

NỘI DUNG - ĐỊA ĐIỂM - THÀNH PHẦN THAM DỰ

GHI CHÚ

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Lớp trực ban:

Lớp trực ban:

Hai 17/2
Ba 18/2
Tư 19/2- 7h30 dự Hội nghị tổng kết công tác phối hợp năm 2019 (Thầy Công)
Năm 20/2- Họp Bí thư và Phó Bí thư
Sáu 21/2
Bảy 22/2
CN 23/2