THÔNG TIN CHI TIẾT CỰU GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN
TRƯỜNG THPT BẮC TRÀ MY - HUYỆN BẮC TRÀ MY
Trường PTTH Trà My (1982-8/1989),Trường PT cấp II-III Trà My (9/1989 - 5/2006), Trường THPT Bắc Trà My ( 6/2006-nay)
Họ và tên cựu GV, NV:  Trương Quang Thành Ngày tháng năm sinh:  15/10/1978 Giới tính:  Nam
Quê quán:  Hội An
Năm vào công tác tại trường:  2000 Năm chuyển công tác hoặc nghĩ hưu:  2012
Chức vụ khi công tác tại trường:  Giáo viên trường THPT Lê Quý Đôn Chuyên môn:  Gv Toán
Thông tin về BGH khi đang công tác tại trường:  
Hiện đang làm gì, ở đâu:  Giáo viên trường THPT Duy Tân
Chỗ ở hiện nay:  K435 Phan Bội Châu, Tam Kỳ, Quảng Nam
Số điện thoại liên lạc:  0932613236 Email liên lạc:  quangthanhlqd@gmail.com
Ý kiến với Ban liên lạc
Cựu giáo viên:
Ngày giờ đăng ký: 22h59:05-10-2020
Các thông tin trên đây là do Cựu giáo viên, nhân viên Trương Quang Thành nhập. Thay mặt Ban liên lạc xin chân thành cảm ơn!