THÔNG TIN CHI TIẾT CỰU HỌC SINH
TRƯỜNG THPT BẮC TRÀ MY - HUYỆN BẮC TRÀ MY
Trường PTTH Trà My (1982-8/1989),Trường PT cấp II-III Trà My (9/1989 - 5/2006), Trường THPT Bắc Trà My ( 6/2006-nay)
Họ và tên:  Lương Văn Hơn Năm sinh:  12/06/1991 Giới tính:  Nam
Quê quán:  Bắc Trà, Quảng Nam Chức vụ trong lớp:  Không có
Năm vào học tại trường:  2006 Năm ra trường:  2009 Lớp ra trường:  12/8
Tên GVCN năm ra trường:   Thông tin về GVCN:  
Hiện đang làm gì, ở đâu:  Kỹ viên CNTT, Trường PTDTNT Nước Oa
Chỗ ở hiện nay:  Trấn Dương, bắc trà my, Quảng Nam
Số điện thoại liên lạc:  0912292920 Email:  honnuocoa@gmail.com
Ý kiến với Ban liên lạc
Cựu học sinh:
Ngày giờ đăng ký: 16h10:29-05-2019
Các thông tin trên đây là do Cựu học sinh Lương Văn Hơn nhập. Thay mặt Ban liên lạc xin chân thành cảm ơn!