Chi bộ trường THPT Bắc Trà My tổ chức sinh hoạt chuyên đề "Xây dựng trường học hạnh phúc"

         Ngày 01 tháng 10 năm 2021, chi bộ trường THPT Bắc Trà My đã tiến hành Hội nghị sinh hoạt chuyên đề với nội dung Các giải pháp Xây dựng trường học hạnh phúc theo kế hoạch số 4640/KH-UBND ngày 12/8/2020 của UBND tỉnh Quảng Nam

         Về dự buổi sinh hoạt chuyên đề có sự hiện diện của đồng chí Phan Công Lương, TV Huyện Ủy, trưởng ban Tuyên Giáo Huyện Ủy Bắc Trà My. Về phía chi bộ nhà trường có sự tham dự của 16/16 đảng viên. Đồng chí Ngô Phi Công, Bí thư chi bộ , Hiệu trưởng nhà trường chủ trì và báo cáo chuyên đề buổi sinh hoạt.

chuyên đề 1

        Đồng chí Ngô Phi Công-Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường phát biểu khai mạc Hội nghị

        Tại buổi sinh hoạt, chi bộ đã thông qua nội dung chuyên đề “Các giải pháp Xây dựng trường học hạnh phúc theo kế hoạch số 4640/KH-UBND ngày 12/8/2020 của UBND tỉnh Quảng Nam”

         Sau khi thảo luận với tinh thần tập trung và nghiêm túc, tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phan Công Lương Chi bộ trường THPT Bắc Trà My nhất trí nhìn nhận những vấn đề  còn tồn tại trong thời gian qua, đó là trong qúa trình thực hiện nhiệm vụ, một số nội dung vẫn còn mang tính bề nổi, chưa thật sự đi vào chiều sâu. Nguyên nhân của tồn tại, yếu kém trong thời gian qua, tập thể chi bộ cũng đã chỉ ra đó là:

         -Nhận thức của không ít CB,GV,NV và học sinh về việc hướng tới xây dựng trường học hạnh phúc chưa thật sự đúng đắn để có thể đưa ngôi trường trở thành nơi không chỉ là nơi cung cấp và đáp ứng các nhu cầu giáo dục mà phải là nơi tạo ra hạnh phúc góp phần tạo nên một xã hội hạnh phúc để có thể tăng trưởng và phát triển bền vững.

        - Việc xác định nội hàm, tiêu chí của trường học hạnh phúc đôi lúc, đôi khi còn mơ hồ.

       - Việc liên hệ giữa lý luận và thực tiễn xây dựng “trường học hạnh phúc” của Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên chưa thật sự rõ rệt ảnh hưởng lớn đến tiến trình thực hiện của nhà trường.

Chuyên đề 2

  Hội nghị thảo luận các nội dung chuyên đề

       Về phương châm xây dựng trường học hạnh phúc, chi bộ xác định: Ngôi trường hạnh phúc là ngôi trường mà cả thầy và trò cùng vui khi đến trường. Ở đó kỷ luật vẫn nghiêm, kỷ cương vẫn được thực hiện, nhưng niềm vui và hạnh phúc vẫn có được từ sự tự giác và ý thức xây dựng tích cực của mỗi người. Đó là nơi, học sinh, thầy cô, cán bộ, nhân viên của nhà trường cảm thấy được yêu thương, được tôn trọng, được an toàn, được hiểu và được có giá trị.  

        Bên canh đó, tập thể chi bộ cũng đã nhận định để xây dựng trường học hạnh phúc cần phải nắm rõ bộ tiêu chí, nội hàm của các tiêu chí và các nhân tố làm nên trường học hạnh phúc.

        Về các giải pháp, sau khi thảo luận và tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phan Công Lương, chi bộ nhà trường đã quyết nghị để xây dựng thành công trường học hạnh phúc cần thực hiện đồng bộ các giải pháp mang tính chiến lược như sau:

          Thứ nhất, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến đến cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh về mục đích, ý nghĩa của việc xây dựng Trường học hạnh phúc. Vai trò của công tác phối hợp giữa các tổ chức đoàn thể với chính quyền tham gia xây dựng trường học hạnh phúc.

         - Giúp cho CB-GV-NV có nhận thức đầy đủ, đúng đắn về tầm quan trọng trong việc tạo dựng và duy trì nhà trường mà ở đó học sinh và CB-GV-NV được yêu thương, được tôn trọng, được an toàn, được hiểu và được có giá trị. Nói rộng hơn là phát triển môi trường nhà trường thân thiện, văn minh, cùng hợp tác vì sự phát triển bền vững trong bối cảnh đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo hiện nay.

          - Giúp cho Công đoàn nhà trường chủ động tổ chức và biết cách tham gia cùng với chuyên môn và các đoàn thể khác trong nhà trường; tổ chức, hướng dẫn và tạo điều kiện cho CB-GV-NV thực hiện các nội dung xây dựng trường học hạnh phúc phù hợp với điều kiện của nhà trường.

        Thứ hai, thường xuyên. tổ chức các hoạt động nhằm bồi dưỡng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mỗi CB-GV-NV và học sinh trong việc xây dựng trường học hạnh phúc, an toàn, thân thiện trong môi trường giáo dục.

          - Tiếp tục tuyên truyền, vận động CB-GV-NV nắm vững và tổ chức thực hiện nghiêm túc pháp luật của nhà nước, các quy định của ngành, bộ quy tắc ứng xử trong trường học.

             - Tổ chức quán triệt lại đối với CB-GV-NV các quy định của Nhà nước, của ngành về đạo đức nhà giáo, về xây dựng trường học thân thiện, an toàn, xác đinh rõ các tiêu chí của trường học hạnh phúc.

            - Tổ chức sinh hoạt chuyên đề về đạo đức nhà giáo, về trường học thân thiện, hạnh phúc trong sinh hoạt chuyên môn của Hội đồng sư phạm, sinh hoạt Công đoàn nhà trường hàng tháng.

              - Tổ chức tọa đàm trong giáo viên, học sinh và phụ huynh về trường học hạnh phúc, về sự đồng cảm, khoan dung, có mối quan hệ tích cực và sáng tạo; có khả năng, kỹ năng và sẵn sàng hợp tác, biết Chung sống một cách tốt đẹp .

               - Tiếp tục triển khai có hiệu quả cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là tâm gương đạo đức tự học và sáng tạo” ; “Dân chủ - kỷ cương - tình thương - trách nhiệm”; “Thầy cô giáo đăng ký giúp đỡ học sinh học yếu, có hoàn cảnh khó khăn”; “Xây dựng nhà trường văn hóa – nhà giáo mẫu mực – học sinh chăm ngoan”; trong đó có đổi mới nội hàm và đưa ra các nội dung, tiêu chí cụ thể cho giáo viên thực hiện phù hợp với điều kiện hiện nay.

                - Tăng cường công tác truyền thông trên trang thông tin điện tử của nhà trường, về nội dung trường học hạnh phúc, thầy cô hạnh phúc, lớp học hạnh phúc, học sinh hạnh phúc, xã hội hạnh phúc, đất nước phồn vinh bằng các hình thức thích hợp, sinh động.

            Thứ  ba, cần có những giải pháp hỗ trợ CB-GV-NV nâng cao kỹ năng ứng xử sư phạm ý thức đạo đức nghề nghiệp, giáo dục học sinh để thầy cô và học sinh biết lắng nghe, thấu hiểu, biết tôn trọng và được an toàn, biết chia sẻ, được ghi nhận và yêu thương

       - Tổ chức các buổi tọa đàm, hội thảo, tập huấn, chuyên đề để hỗ trợ và chia sẻ kinh nghiệm ứng xử các tình huống sư phạm, mời chuyên gia tư vấn, nhận diện, xử lý các tình huống vi phạm các quy định đạo đức nhà giáo, vi phạm pháp luật của CB-GV-NV trong lao động nghề nghiệp, về trường học hạnh phúc v.v

         - Tổ chức đối thoại, giải đáp, chia sẻ những kinh nghiệm, kỹ năng ứng xử sư phạm với CB-GV-NV học sinh trên Website của trường.

          - Xây dựng các tư liệu về tình huống sư phạm, các câu chuyện đạo đức, về truyền thống Tôn sư trọng đạo, văn hóa ứng xử, kỹ năng sống v.v.

          - Vận động các nhà giáo tham gia các cuộc thi do Sở GD&ĐT tổ chức; tạo động lực cho giáo viên có ý thức tự rèn luyện và có cơ hội để giáo viên thể hiện bản thân trong công việc, trong ứng xử với tác phong chuẩn mực sư phạm.

           - Quyết tâm xây dựng Trường học hạnh phúc – Thầy cô hạnh phúc – Học sinh hạnh phúc, trong đó lấy tiêu chí trường học không có hiện tượng vi phạm đạo đức nhà giáo là tiêu chí chính.

Chuyên đề 3

Đồng chí Phan Công Lương-TV Huyện ủy, trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy  Bắc Trà My phát biểu chỉ đạo        

          Thứ tư, kip thời phát hiện, tôn vinh và biểu dương, khen thưởng các cá nhân và tập thể điển hình về việc xây dựng môi trường sư phạm, những tấm gương nhà giáo tận tụy, mẫu mực, có thành tích trong giảng dạy, nghiên cứu, học tập và sáng tạo để lan tỏa trong toàn trường, trong địa phương và tới cộng đồng xã hội

        - Tiếp tục tham gia phong trào viết về tấm gương người tốt việc tốt, gương điển hình tiên tiến, phấn đấu mỗi tháng có ít nhất 01 bài viết đăng tải website của trường, được lựa chọn những tấm gương của nhà trường để tôn vinh, tuyên dương cấp huyện và cấp tỉnh.

           -Động viên, khen thưởng kịp thời các tập thể lớp, tổ chuyên môn, các cá nhân CB-GV-NV và HS có thành tích trong phong trào xây dựng trường học hạnh phúc, trong việc triển khai thực hiện chủ đề và nhiệm vụ năm học.

       Kết thúc buổi sinh hoạt chuyên đề đồng chí Ngô Phi Công nhấn mạnh đề nghị các tổ chức đoàn thể trong nhà trường tổ chức quán triệt, phổ biến Nghị quyết chuyên đề đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường. Giao cho lãnh đạo nhà trường chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch và chương trình hành động cụ thể để thực hiện Nghị quyết, theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện; hàng năm sơ kết, tổng hợp kết quả thực.Toàn thể Chi bộ quyết tâm, đoàn kết nhất trí phấn đấu hoàn thành tốt chỉ tiêu, tiêu chí trong nghị quyết. 

         

 

THI TRAC NGHIEM

ung dung vnpt

dichvuchinhcong

QUY KHUYEN HOC

CO SO VAT CHAT

CO SO DU LIEU

Untitled-1

cong khai

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Tài nguyên giáo dục

 skkn thithutn
thithudh thitn

Học sinh

onlinelogomaker-042415-2120
 

 

You need Flash player 6+ and JavaScript enabled to view this video.
Video: Tiểu phẩm tham gia hội thi " Học sinh với SKSSVTN- moi trường " Do lớp 11.6 trình bày


Liên kết website

Thăm dò ý kiến

Theo bạn Website này đã đáp ứng được nhu cầu của bạn đọc chưa?
 

Thống kê

  • Các thành viên : 8
  • Nội dung : 931
  • Liên kết web : 17
  • Số lần xem bài viết : 4347339
Hiện có 53 khách Trực tuyến

BẢN QUYỀN THUỘC VỀ TRƯỜNG THPT BẮC TRÀ MY

Địa chỉ: Thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng nam. Tel: (0510) 389 3422.

Powered by TAVICO - 0909.378.208

..