Lịch công tác tháng 9 năm 2015

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THPT BẮC TRÀ MY Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:02/LCT-THPT BTM Bắc Trà My, ngày  01  tháng 9  năm 2015

 

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 09 NĂM 2015

I. Công tác trọng tâm:

- Khai giảng năm học 2015- 2016

- Phát động và hưởng ứng “tháng an toàn giao thông” - “khuyến học” tháng hành động vì môi trường .

- Triển khai công tác chuyên môn, các tổ hoàn thành kế hoạch chuyên môn cá nhân, kế hoạch chuyên môn tổ,

- Bồi dưỡng học sinh giỏi, đội tuyển Việt dã tập luyện và thi tại Tam Kì

- Đại hội chi đoàn lớp,  CĐ giáo viên - Đại hội Đoàn trường

- Hội nghị công nhân viên chức tổ.  

- Họp cha mẹ học sinh đầu năm - Hội nghị cha mẹ học đầu năm học

II. Lịch cụ thể :                           

Thời gian Nội dung công việc Thực hiện
1/9 - Dự họp tổng kết công tác công đoàn năm học 2014-2015- Dự Hội nghị Hội đồng giáo dục huyện - Hoàn thành gởi giấy mời Đại biểu tham dự Lễ khai giảng - Hoàn thành CV hướng dẫn họp CMHS đầu năm và hướng dẫn hồ sơ kỉ luật học sinh... - CTCĐ- HT- Đ/c Vĩnh- HT
1-25/9 - Tiếp tục bồi dưỡng HSG- và dạy nghề PT theo KH - Theo KH
2/9 - Nghỉ Lễ Quốc khánh 2-9 - GVNV-HS
03/9 - Nắm bắt tình hình sĩ số học sinh chưa ra lớp báo cáo lãnh đạo Huyện - Họp lớp trưởng bốc thăm trò chơi dân gian - Đ/c Tiến- ĐT- T.Viện
04/9 - 14h00 Trang trí chuẩn bị Khai giảng năm học 2015-2016 (CĐGV, tổ văn phòng,  Đoàn trường- CĐGV)- GVBM Toán – Văn – Anh văn hoàn thành điểm vào PM VNEDU- Tập huấn triển khai NĐ 16/2015 - dự kỉ niệm 60 năm thành lập trường THPT Trần Cao Vân - GVCN Các lớp hoàn thành danh sách lớp lại cho đ/c Vĩnh  - Theo KH - GVBM- HT- KT - GVCN
5/9 - 6h30- Khai giảng năm học 2015-2016- Tổ chức các trò chơi dân gian sau khai giảng - Họp GVCN hướng dẫn họp CMHS - In kết quả kiểm tra chất lượng đầu năm - Báo cáo tình hình khai giảng  cho Sở - Đăng kí VĐV tham gia giải Việt dã cấp tỉnh -Toàn trường- Theo KH- HT-GVCN- PHTCM- HT- T. Công
6/9 - Họp CMHS lớp đầu năm học - GVCN
7/9 - Chào cờ đầu tuần trực báo GVCN – Khen thưởng tập thể đạt giải phần Hội lễ khai giảng - Họp đội tuyển thi Việt dã  và tập luyện đến ngày 13/9 - GVCN
8/9 - Tập huấn về tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo KHKT ( PHTCM- PHTNGLL – Thầy Ng.Thành)- Dự kiểm tra công tác PCMN đúng độ tuổi tại PGD-Dự Lễ kỉ niệm 70 năm thành lập Tòa án - Theo KH - HT- HT- PHT
9/9 - Tập huấn lập nhu cầu đầu tư CSVC, thiết bị trường học giai đoạn 2016-2020, thống kê đầu năm học 2015-2016 .- GVBM bắt đầu in danh sách lớp từ phần mềm VNEDU - Chọn lựa VĐV tham gia thi Việt dã lần cuối và tiếp tục tập luyện đến ngày 13/9. -HT-KT- đ/c Vĩnh- GVBM- HLV
10/9 - Họp HĐSP – Tập huấn Trường học kết nối (triển khai nhiệm vụ - hồ sơ gv...)- Làm việc với công an xã Trà Giang – đăng kí tạm trú. -GVCN nộp lại DS CMHS đăng kí sử dụng SLL điện tử (đ/c Tiến nhận)- Khám sức khỏe VĐV tham gia giải Việt dã- Triển khai kế hoạch thi làm đồ dùng dạy học, kế hoạch tập huấn CM - GV  - T. Công- GVCN- T. Viện- BGH
11/9 - Họp trưởng đoàn – HLV thi Việt dã – nộp hồ sơ thi đấu cho Sở GD&ĐT .- Hạn cuối GVCN nộp hồ sơ hỗ trợ tiền ăn - ở theo QĐ 12- Dự Hội nghị triển khai công tác thanh tra năm học 2015-2106 - T. Viện - GVCN- HT
12/9 - Trực báo đoàn trường – BGH- GVCN hoàn thành việc chỉnh sửa thông tin học sinh vào PM- Các lớp hoàn thành nhận bàn giao tài sản ở phòng học- Sinh hoạt NGLL tiết 1 - chủ đề tháng 9 ( theo PPCT) - BGH-ĐT- GVCN- GVCN- GVCN
13/9 - Đại hội chi đoàn GV - CĐGV
14/9 - Chào Cờ đầu tuần - Tuyên truyền về ATGT - Hoàn thành việc kí học bạ lớp 10-11(năm học 2014-2015)- Hạn cuối hoàn thành báo cáo nhu cầu tiền lương– học phí ...cho phòng KH-TC  Sở. - Tập huấn CM bộ môn Vật Lý - Công nghệ ( Thầy Công dự)- Tập huấn chuyên môn môn Tin học ( thầy Thành dự ) - ĐT- PHT- KT - Tổ VL-CN- Nhóm Tin
14-19 - Kiểm tra hồ sơ – dự giờ đột xuất 1 số giáo viên- Gvụ sắp sếp hồ sơ học sinh lớp 10 bàn giao cho GVCN vào học bạ - Kiểm tra tình hình ăn - ở khu nội trú- Cấp phát chế độ theo QĐ12 cho học sinh năm học 2012-2013 - Theo Lịch- GV-GVCN- BGH- TQ-GVCN
15/9 - Tập huấn chuyên môn môn Hóa ( thầy Thành dự )- Nộp  kế hoạch kiểm tra năm học 2015-2016- Dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học 2015-2016 - Tổ Hóa- HT- HT-PHT
15-16/9 - Thi Việt dã ( VĐV+ HLV) - Theo KH
15-20/9 - Nhận gạo và cấp phát gạo cho HS - Theo PC
16/9 - Họp TTCM – ĐT  triển khai một số nhiệm vụ năm học, chuẩn bị hội nghị CNVC tổ- Đoàn trường hoàn thành đề án nhân sự trình Chi bộ xem xét - BGH-TTCM- ĐT
17/9 - Kiểm tra hồ sơ HS hưởng theo QĐ 12 - Đăng kí danh sách - số lượng học sinh thi HSG cấp tỉnh ( gởi qua kênh điều hành Sở)-Tập huấn chuyên môn môn Toán-Anh văn-ngữ văn (T.Thành-T.Túdự )- Xây dựng kế hoạch tổ chức tuyên truyền về về nâng cao chất lượng dân số - HT-TTCM- PHT CM - Theo KH- T. Công
18/9 - Tập huấn chuyên môn môn sinh học- CN 10 ( thầy Thành dự )- Duyệt phương hướng Đại hội đoàn trường NK 2015-2016- Dự Hội nghị sơ kết và triển khai KĐCLGD và triển khai công tác KTKĐCL năm học 2015-2016.- Tổng hợp hồ sơ Hỗ trợ chi phí học tập… gởi Sở KH-TC . - Tổ Sinh - BGH- Theo GM - KT
19/10 - Sơ kết công tác giảng dạy GDQP cấp trường(T.Viện – Thầy C. Thành)- Báo cáo sơ kết 8 năm thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác GDQPAN về Sở GD&ĐT ( theo CV 1165).- Trực báo đoàn trường – BGH - PHTCM- T. Viện -   - BGH-ĐT
20/9 - Báo cáo hoạt động giáo dục tháng 9 về Sở - Công đoàn Giao lưu bóng đá- cầu lông với trường THPT Hùng Vương - HT- Theo KH
21/9 - Chào cờ đầu tuân- Tuyên truyền về nâng cao chất lượng dân số- Họp trực báo BCH ĐT- BGH- GT (9h00)- Hoàn thành các khoản thu đầu năm - Hạn cuối nộp hồ sơ thi HSG, đề cử ds gv chấm thi về phòng KTKĐCL Sở ( nộp hồ sơ trực tiếp )- GVCN Khối 10 trả học bạ lại cho giáo vụ quản lý.- Hoàn thành dự thảo phương hướng năm học 2015-2016- Tập huấn chuyên môn môn Địa ( thầy Tú dự ) -ĐT- K/H- BGH-ĐT- HS- PHTCM - GVCN- HT- Nhóm địa
21-22/9 - Tập huấn TD-GDQP tại TTGDTX Tỉnh - T. Viện
21-26/9 - Duyệt kế hoạch tổ CM- GV - G vụ thực hiện việc chuyển lên lớp vào sổ đăng bộ Theo KH-G vụ
22/9 - Họp giao ban ĐT- BGH- GT- Tập huấn chuyên môn môn Sử - CD ( thầy Tú dự )- Họp chi bộ tháng 9 - thông qua dự thảo nghị quyết năm học 2105-2016 - BGH-ĐT- Nhóm Sử- Đảng viên 
23/9 - Báo cáo công tác chi bộ tháng 9 – và công tác chi bộ quý 3/2015 cho Huyện Ủy.- Họp liên tịch thông qua dự thảo báo cáo kết quả năm học 2014-2015 và dự thảo phương hướng năm học 2015-2016.- Hoàn thành dự trù kinh phí và kế  hoạch thi học sinh giỏi cấp tỉnh - HT - HT - PHTCM
24/9 - Hội nghị CNVC tổ - Tổ CM
24-25/9 - Dự giao ban công tác GD DT đầu năm học 2015-2016 - Theo GM
25/9  -Hoàn thành báo cáo EMIS cho Sở GD&ĐT - Đ/c Vĩnh
26/9 -Tổ Lý – Hóa – sinh – Anh văn nộp file trắc nghiệm cho đ/c Vĩnh (qua kênh điều hành)- Sinh hoạt NGLL tiết 2 - chủ đề tháng 9 ( theo PPCT)- Tập huấn chuyên môn môn TD-QP( thầy Công dự ) - TTCM - GVCN- Tổ TD-QP
27/9 - Đại hội Đoàn trường - Đại hội cha mẹ học sinh   - ĐT- CMHS
27-28/9 - Hoàn thiện kế hoạch và công tác chuẩn bị thi HSG cấp tỉnh    - PHTCM
29/9 -Họp BGH &ĐT - Triển khai kế hoạch tổ chức giải bóng chuyền - Họp BCH Đoàn trường nhiệm kì 2015-2016 - ĐT- BGH- ĐT- Bí thư CB

Ghi chú:   - Trong quá trình thực hiện, nếu có sự thay đổi lịch, BGH nhà trường  sẽ thông báo điều chỉnh, bổ sung qua lịch hàng tuần của nhà trường.

 

Nơi nhận:

- Các P.Ban Sở GD&ĐT (để biết);

- BGH;

- TT chuyên môn (Thực hiện);

- web trường;

- Lưu văn thư.

HIỆU TRƯỞNG

 

 (Đã ký và đóng dấu)

 

    Nguyễn Thanh Tú

THI TRAC NGHIEM

ung dung vnpt

dichvuchinhcong

QUY KHUYEN HOC

CO SO VAT CHAT

CO SO DU LIEU

Untitled-1

cong khai

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Tài nguyên giáo dục

 skkn thithutn
thithudh thitn

Học sinh

onlinelogomaker-042415-2120
 

  

You need Flash player 6+ and JavaScript enabled to view this video.
Video: Hội diễn văn nghệ & chung kết nữ sinh thanh lịch năm học 2012-2013 ( đầy đủ)


Liên kết website

Thăm dò ý kiến

Theo bạn Website này đã đáp ứng được nhu cầu của bạn đọc chưa?
 

Thống kê

  • Các thành viên : 8
  • Nội dung : 1022
  • Liên kết web : 17
  • Số lần xem bài viết : 5426892
Hiện có 33 khách Trực tuyến

BẢN QUYỀN THUỘC VỀ TRƯỜNG THPT BẮC TRÀ MY

Địa chỉ: Thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng nam. Tel: (0510) 389 3422.

Powered by TAVICO - 0909.378.208