ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI THAM KHẢO

     SỞ GD&ĐT QUẢNG NAM

TRƯỜNG THPT BẮC TRÀ MY

ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI THAM KHẢO

 NĂM HỌC 2015-2016

MÔN THI: LỊCH SỬ

(Thời gian làm bài: 180 phút)

 

PHẦN I: LỊCH SỬ VIỆT NAM ( 14 điểm ).

Câu 1 (4,0 điểm)

          Trong tiến trình cách mạng Việt Nam từ 1919 đến năm 1945, sự kiện nào được đánh giá là một bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử Việt Nam? Nêu ý nghĩa lịch sử của sự kiện đó.

Câu 2 (5,0 điểm)

          Hãy phát biểu ý kiến của anh ( chị ) về khẳng định của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “ Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy ”.

Câu 3 (5,0 điểm) 

           Qua bảng dữ liệu sau đây, hãy làm rõ các bước phát triển của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp ( 1945-1954 ) trên mặt trận quân sự.

 

     Thời gian

                                    Sự kiện

        1947

                Chiến thắng Việt Bắc Thu- Đông

        1950

                Chiến thắng Biên giới Thu- Đông

        1954

                Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ

 

PHẦN II: LỊCH SỬ THẾ GIỚI ( 6,0 điểm ).

Câu 4 (3,0 điểm)

       Trình bày mục đích, nguyên tắc hoạt động của Liên hợp quốc. Theo anh ( chị ) hiện nay Đảng, chính phủ và nhân dân Việt Nam cần vận dụng như thế nào bản Hiến chương Liên hợp quốc trong việc bảo vệ chủ quyền biển đảo tổ quốc?

Câu 5 (3,0 điểm)

         Bằng kiến thức đã học, em hãy chứng minh rằng sự phát triển của phong trào giải phóng dân tộc đã làm cho thế kỉ XX trở thành một “ thế kỉ giải trừ chủ nghĩa thực dân”. Việt Nam có vai trò như thế nào trong phong trào đó?

 

                            ................................. Hết ................................

HƯỚNG DẪN CHẤM THI HỌC SINH GIỎI NĂM 2015 - 2016

 MÔN: LỊCH SỬ 12

Câu

Nội dung

Điểm

Câu 1.

(4,0 đ)

Trong tiến trình cách mạng Việt Nam từ 1919 đến năm 1945, sự kiện nào được đánh giá là một bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử Việt Nam? Nêu ý nghĩa lịch sử của sự kiện đó.

-Trong tiến trình cách mạng Việt Nam từ năm 1919 - 1945, sự kiện được đánh giá là một bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử VN: sự thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam ( 3-2-1930).

1,0

* Ý nghĩa sự ra đời ĐCSVN:

- Đảng CSVN ra đời là kết quả của cuộc đấu tranh dân tộc  và giai cấp, sản phẩn của sự kết hợp chủ nghĩa Mác- Lê nin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước ở VN trong thời đại mới.

0,5

- Việc thành lập ĐCSVN là một bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử cách mạng VN.

0,5

- Từ đây cách mạng giải phóng dân tộc của nhân dân VN  được đặt dưới sự lãnh đạo duy nhất  của ĐCSVN.

- Một chính Đảng có đường lối cách mạng đúng đắn, khoa học, sáng tạo, có tổ chức chặt chẽ, có đội ngũ cán bộ đảng viên kiên trung.

0,5

0,5

- Từ đây, cách mạng VN thực sự trở thành một bộ phận khăng khít của cách mạng thế giới.

0,5

- Đảng ra đời là sự chuẩn bị tất yếu đầu tiên có tính quyết định cho những bước phát triển nhảy vọt mới trong lịch sử phát triển của cách mạng VN.

0,5

Câu 2.

(5,0 đ)

Hãy phát biểu ý kiến của anh ( chị ) về khẳng định của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “ Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy ”.

-Hồ Chí Minh đã khẳng định quyết tâm của nhân dân Việt Nam trong việc giữ gìn quyền độc lập tự do mà nhân dân Việt Nam vừa dành được trong cách mạng tháng Tám 1945.

1,0

-Đây là quyết tâm sắt đá, không chỉ khẳng định ý chí tự do và độc lập của dân tộc Việt Nam mà còn khẳng định đó là chân lý của thời đại.

1,0

-Ý chí đó được thể hiện ngay khi thực dân Pháp thực hiện ý đồ trở lại xâm lược Việt Nam. Cả dân tộc đã anh dũng đứng lên với tinh thần nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ.

1,0

-Ý chí độc lập, tự do được cụ thể hóa trong đường lối kháng chiến toàn dân, toàn diện chống thực dân Pháp xâm lược. Nó càng được biểu hiện cao hơn trong cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước với khẩu hiệu không có gì quý hơn độc lập, tự do.

1,0

-Ý chí đó là sự đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền tổ quốc Việt Nam hiện nay và đưa đất nước ngày càng phát triển hiện đại.

1,0

 

Câu 3.

(5,0 đ)

Qua bảng dữ liệu, hãy làm rõ các bước phát triển của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp ( 1945-1954 ) trên mặt trận quân sự.

*Chiến dịch Việt Bắc Thu - Đông 1947, làm thất bại hoàn toàn chiến lược “ đánh nhanh, thắng nhanh ” của thực dân Pháp. ( Học sinh trình bày đầy đủ các nội dung của chiến dịch )

1,5

*Chiến dịch Biên giới Thu - Đông 1950 mở ra giai đoạn tiến công chiến lược của cuộc kháng chiến. ( Học sinh trình bày đầy đủ các nội dung của chiến dịch )

1,5

*Chiến dịch Điện Biên Phủ 1954, làm xoay chuyển cục diện chiến tranh, tạo cơ sở thực lực về quân sự cho cuộc đấu tranh ngoại giao, kết thúc cuộc kháng chiến. ( Học sinh trình bày đầy đủ các nội dung của chiến dịch )

1,5

-( Học sinh trình bày sáng tạo, lập luận tốt )

0,5

Câu 4. (3,0 đ)

Trình bày mục đích, nguyên tắc hoạt động của Liên hợp quốc. Theo anh ( chị ) hiện nay Đảng, chính phủ và nhân dân Việt Nam cần vận dụng như thế nào bản Hiến chương Liên hợp quốc trong việc bảo vệ chủ quyền biển đảo tổ quốc?

*Mục đích: Duy trì hòa bình, an ninh thế giới, phát triễn các mối quan hệ hữu nghị và hợp tác quốc tế giữa các nước…

0,25

*Nguyên tắc hoạt động: gồm 5 nguyên tắc ( Học sinh nêu đầy đủ 5 nguyên tắc )

1,25

*Vận dụng:

-Nhân dân Việt Nam từng trải qua nhiều cuộc đấu tranh chống ngoại xâm, đất nước nhiều lần bị chia cắt, tuy cuối cùng dành thắng lợi, nhưng phải chịu mất mát, thiệt hại về kinh tế tinh thần, nên rất coi trọng hòa bình, tận dụng mọi khả năng hòa bình trong việc giải quyết tranh chấp, bảo vệ chủ quyền biển đảo tổ quốc.

0,25

-Nhân dân Việt Nam đã vận dụng tích cực Hiến chương Liên hợp quốc để giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình nhằm duy trì an toàn khu vực và trên thế giới:

0,25

+Trong xu thế thế giới hòa bình và ổn định, nhưng nhiều khu vực vẫn diễn ra nội chiến, xung đột và các tranh chấp. Thời gian qua, Trung Quốc đơn phương hành động gây tranh chấp, bất ổn tại vùng biển Đông của Việt Nam. Bằng biện pháp đấu tranh ngoại giao để nhân dân thế giới biết được sự sai trái của Trung Quốc, đồng thời bày tỏ thiện chí giải quyết thông qua đàm phán và thương lượng.

0,25

+Sử dụng luật pháp quốc tế lên án, kiên quyết phản đối việc sử dụng vũ lực để giải quyết các tranh chấp.

0,25

+Việc Trung Quốc đơn phương hành động là trái với Luật pháp quốc tế, nên nhân dân Việt Nam cần tranh thủ sự ủng hộ quốc tế, đấu tranh bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, lãnh hải của Tổ quốc theo luật pháp quốc tế.

0,25

-Việt Nam tiếp tục kiên trì đấu tranh bằng hòa bình, nhưng nếu phía Trung Quốc vẫn tiếp tục thực hiện ý đồ của mình, buộc Việt Nam phải đấu tranh bằng pháp lý ( có thể xem xét khởi kiện ra tòa án quốc tế ).

0,25

Câu 5.

(3,0 đ).

Bằng kiến thức đã học, em hãy chứng minh rằng sự phát triển của phong trào giải phóng dân tộc đã làm cho thế kỉ XX trở thành một “ thế kỉ giải trừ chủ nghĩa thực dân”. Việt Nam có vai trò như thế nào trong phong trào đó?

*Phong trào giải phóng dân tộc:

-Sau CTTG II, một cao trào giải phóng dân tộc đã dấy lên mạnh mẽ ở các nước Á, Phi và Mĩ La Tinh :

-Khu vực Châu Á: ( Học sinh trình bày khái quát phong trào đấu tranh giành độc lập ở khu vực Châu Á )

0,5

-Khu vực Châu Phi: ( Học sinh trình bày khái quát phong trào đấu tranh giành độc lập ở khu vực Châu Phi )

0,5

-Khu vực Mĩ La Tinh: ( Học sinh trình bày khái quát phong trào đấu tranh giành độc lập ở khu vực Mĩ La Tinh )

0,5

-Trong nửa sau thế kỉ XX, hầu hết các nước thuộc địa và phụ thuộc ở các khu vực Á, Phi và Mĩ La Tinh đã dành được độc lập.

0,25

-Thắng lợi đó đã làm cho bản đồ chính trị thế giới có những thay đổi to lớn và sâu sắc. Hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc sụp đổ hoàn toàn.

0,25

-Các quốc gia độc lập ra đời ngày càng có vai trò quan trọng trong đời sống chính trị thế giới…

0,25

-Như vậy, với thắng lợi của phong trào giải phóng dân tộc đã làm cho thế kỉ XX trở thành một “ thế kỉ giải trừ chủ nghĩa thực dân”

0,25

*Vai trò của Việt Nam:

-Những thắng lợi có ý nghĩa chiến lược: cách mạng tháng Tám 1945, kháng chiến chống Pháp (1945-1954) và cuộc kháng chiến chống Mĩ (1954-1975) đã bảo vệ được nền độc lập dân tộc.

0,25

-Cuộc đấu tranh giành và bảo vệ nền độc lập dân tộc của nhân dân Việt Nam, là một sự kiện có tầm quan trọng quốc tế và có tính thời đại sâu sắc. Những thắng lợi đó đều có tác dụng cổ vũ mạnh mẽ phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới.

0,25

                 …………………….. Hết ………………………..


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

THI TRAC NGHIEM

ung dung vnpt

dichvuchinhcong

QUY KHUYEN HOC

CO SO VAT CHAT

CO SO DU LIEU

Untitled-1

cong khai

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Tài nguyên giáo dục

 skkn thithutn
thithudh thitn

Học sinh

onlinelogomaker-042415-2120
 

 

You need Flash player 6+ and JavaScript enabled to view this video.
Video: Tổng hợp các hình ảnh hoạt động năm học 2013-2014


Liên kết website

Thăm dò ý kiến

Theo bạn Website này đã đáp ứng được nhu cầu của bạn đọc chưa?
 

Thống kê

  • Các thành viên : 8
  • Nội dung : 955
  • Liên kết web : 17
  • Số lần xem bài viết : 4640663
Hiện có 33 khách Trực tuyến

BẢN QUYỀN THUỘC VỀ TRƯỜNG THPT BẮC TRÀ MY

Địa chỉ: Thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng nam. Tel: (0510) 389 3422.

Powered by TAVICO - 0909.378.208

..