Lịch công tác tháng 12 năm 2015

SỞ GD&ĐT QUẢNG NAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THPT BẮC TRÀ MY Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: …../LCT-THPT BTM Bắc Trà My, ngày  30  tháng 11  năm 2015

 

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 12 NĂM 2015

I.Công tác trọng tâm:

- Thực hiện chương trình tuần: 16,17,18,19

- Thi nghề PT

- Ôn tập kiểm tra học kì 1

- Phát động thi đua chào mừng kỉ niệm ngày thành lập QĐNDVN, phát động kì thi nghiêm túc, vua điểm 10.

- Tổ chức viếng hương nghĩa trang liệt sĩ huyện, thăm cơ quan quân sự huyện,

- Tham gia cuộc thi “Học trò xứ Quảng”, triển khai các cuộc thi do Sở GD&ĐT phát động

- Rà soát chương trình, chế độ điểm, có kế hoạch bổ sung kịp thời, cập nhật điểm vào PM.

- Giáo viên ra đề thi- đáp án, chấm thi.

- Kiểm tra học kì 1 năm học 2015-2016,

II. Lịch cụ thể:                             

Thời Gian Nội Dung Công Việc Thực Hiện
1/12

- Họp HĐ xét nâng lương trước thời hạn

- Nộp báo cáo GVHĐ 36 tháng trở lên

- Theo QĐ

- HT

1-3/12

-  Phát dọn khu vực chuẩn bị thi phần thực hành nghề

- Dự giờ đột xuất giáo viên

- BV

- BGH -TT

2/12

- Nộp báo cáo nâng lương trước thời hạn,

- Hoàn thành kế hoạch, lịch thi kiểm tra học kì 1 (dự thảo)

- Kiểm tra chuyên đề về thực hiện sổ báo giảng

- Học sinh nộp sản phẩm dự thi STKHKT

- Phát đề cương ôn tập học kì 1 cho GVCN

- HT

- HT

- PHTCM

- HS-GVCN

- Giáo vụ

3/12 - Nhận quyết định và đề thi nghê PT đợt 1 tại Sở - PHTCM
3-5/12 - Tập huấn nghiệp vụ giám sát, đánh giá dự án đầu tư” - HT-KT
4/12

-  Niêm yết danh sách thí sinh thi nghề PT đợt 1

- Kiểm tra tình hình cơ sở vật chất chuẩn bị thi nghề

- Chấm vòng 2 cuộc thi STKHKT

- Hạn cuối GV nộp ảnh thẻ vào PM “Trường học kết nối”

- PHTCM

- Thầy Công

- Theo QĐ

- GV

5/12 - Kiểm tra lại CSVC chuẩn bị kì thi nghề PT (phôi liệu, văn phòng phẩm, khu vực thi lý thuyết , dán danh sách phòng thi …)- Họp lãnh đạo HĐCT- chấm thi nghề PT đợt 1- Kiểm tra việc nộp ảnh thẻ vào PM- Trang trí chuẩn bị khai mạc kì thi nghề đợt 1- Lớp 12/5 nộp chương trình PTTN - PCTCM- PCTCSVC- Theo QĐ- Đ/c Vĩnh- Tổ phục vụ- Lớp 12/5
6/12 - Khai mạc - thi nghề PT đợt 1( LĐ- GTCT-CT NV- HS có mặt lúc 6h30) -Theo QĐ
7/12

- Tuyên truyền phòng chống ma túy học đường

- Hạn cuối nộp thông tinh dự thi game show "Học trò xứ Quảng"

- Đăng kí số lượng đề thi các môn do Sở GD&ĐT ra đề

- Họp tổ trưởng chuyên môn

- Hạn cuối TTCM nộp câu hỏi kiểm tra kiến thức học sinh tham gia Game Show “Học trò xứ Quảng”.

- Hoàn thành kế hoạch kiểm tra HK 1

- Mời CA

- Thầy Công

 

- PHTCM

- BGH- TT

- TTCM 

- HT

7-10/12 - Kiểm tra toàn diện tổ Hóa học - Theo QĐ
7-12/12 - Kiểm tra học kì 1 các môn: Tin – Công nghệ - GDCD -TD-QP- GVBM rà soát lại chương trình, ôn tập, cập nhật điểm vào PM - Theo TKB- GV
8/12

- Rung chuông vàng dưới cờ môn sinh học

- Kiểm tra tình hình ăn ở khu nội trú

- Làm việc với tổ TD-QP- ĐT về tổ chức tập luyện bài tập TD giữa giờ và bài võ cổ truyền và kế hoạch tham gia HKPĐ.

- Hoàn thành đăng kí thi đua năm học 2015-2016

-Tổ sinh

- PHTNGLL

- PHTNGLL 

- HT

9/12 - Kiểm tra kiến thức HS tham gia Game Show “Học trò xứ Quảng”- Kiểm tra lại tiết mục văn nghệ và các nội dung tham gia cổ động tham Game Show “ Học trò xứ Quảng”. - BGH - PHTNGLL
10/12

- Hạn cuối nộp dự án STKHKT qua trường học kết nối và Sở GD&ĐT

- Kiểm tra hồ sơ tổ Hóa học

- Sinh hoạt câu lạc bộ tiếng anh           

- PHTCM

 

- Theo QĐ

- Tổ AV

11/12

- Hoàn thành phân công coi kiểm tra học kì 1

- Dán danh sách SBD - phòng thi cho khối 10-11-12

- Hoàn thành báo cáo kết quả thi nghề PT về P.KTKĐCL-CNTT.

- Kiểm tra chuyên đề về thực hiện PPCT đối với tổ Ngữ văn và chế độ cho điểm đối với các lớp khối 10.

- Tổ trưởng CM nộp đề kiểm tra học kì 1 (theo KH)

- PHTCM

- Giáo vụ

- PHTCM

- PHTCM

- TTCM

11-13/12 - Tiếp tục tham gia cuộc thi “Tự hào Việt Nam”  - Theo KH
12/12

- Hạn chót báo cáo nhu cầu kinh phí tăng cường CSVC năm 2016 cho Phòng KH-TC Sở GD & ĐT Quảng Nam,

- Gởi tin nhắn lịch thi cho PHHS

- Hoàn thành việc in giấy khen khen thưởng HS đạt thành tích trong cuộc thi STKHKT lần thứ I cấp trường

- Họp đoàn trường – BGH triển khai nhiệm một số nhiệm vụ

- Họp GVCN và đội cổ động viên tham gia game show “Học trò xứ Quảng”

- Lớp 11/5 nộp CTPTTN

- Đoàn trường tổ chức lao động – viếng hương Nghĩa trang Liệt sĩ Huyện.

- GVCN cho học sinh viết kiểm điểm HK1 và họp lớp đánh giá HK học sinh HK 1

- GVCN chép lịch kiểm tra học kì cho HS

– KT

 

 - Đ/c Vĩnh

- Đ/c Vĩnh 

- BGH-ĐT

- HT

 

- Lớp 11/5

 

- ĐT

- GVCN 

- GVCN

13/12 - Tham dự chương trình Game show xứ Quảng” - Theo KH
14/12

- Trao giải thưởng cuộc thi STKHKT lần 1

- Phát động kì thi nghiêm túc

- GVCN hoàn tất việc điểm danh ở học kì 1 vào PM

- GVCN báo cáo số lượng học sinh lớp chủ nhiệm tháng 12

- ĐT

- ĐT

- GVCN

- GVCN

15/12

- Niêm yết kê khai tài sản

- Nộp báo cáo chất lượng CB-GV –NV năm 2015 cho phòng TC-CB

- Nộp kê khai TS cho Sở GD&ĐT

- Hoàn thành việc sao in đề kiểm tra học kì 1

- Theo QĐ

 

- HT

- HT

16/12

- Họp hội đồng sư phạm- Triển khai kế hoạch cuộc thi “Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn và cuộc thi Dạy học theo chủ đề tích hợp.

- Triển khai cuộc thi viết về “Gương tốt nhà giáo, gương sáng nhà giáo”

- Quán triệt một số nội dung chuẩn bị kiểm tra học kì 1 năm học 2015- 2016.

- Học sinh toàn trường nghỉ ôn tập

- Hoàn thành báo cáo học sinh nhận gạo cho Sở GD&ĐT và danh sách học sinh đề nghị nhận gạo ở HK 2

- GV-NV- PHTNGLL  

 

- CĐ (thầy Phụng) 

 

- HS

 

- PHTCSVC

17-31/12

- KIỂM TRA HỌC KÌ 1 THEO LỊCH

- Kiểm tra tình hình tài chính cuối năm, quyết toán kinh phí cuối năm.

- Theo lịch

- HT- KT

19/12

-Các môn thi ở tuần 17 hoàn thành việc nhập điểm vào PM

- Dự sinh hoạt chuyên đề tổ thể dục - quốc phòng

- GV

- BGH

20/12 - Nhận đề kiểm tra học kì 1 tai Sở GD&ĐT Qnam- Báo cáo kết quả hoạt động tháng 12 cho Sở GD&ĐT - PHTCM- HT
21/12

- Họp ĐT- BGH chuẩn bị công tác tháng 1/2016 ( các bộ phận chuẩn bị kế hoạch công tác

– TTCM nộp kế hoạch công tác tháng 1/ 2016 qua kênh điều hành)

- BGH- ĐT

 

- TTCM

22/12

- Thăm cơ quan quân sự Huyện

- Dự sinh hoạt chuyên đề môn lịch sử

- ĐT – BGH

- BGH

23/12

- Hoàn thành các nội dung cam kết theo thông tư 23 Bộ công an

- Lớp 11/6 nộp chương trình PTTN

- Kiểm tra cấp phát chế độ cho học sinh, kiểm tra các khoản quỹ ngoài ngân sách.

- HT

- Lớp 11/6

- Theo QĐ

24/12 - Họp chi bộ tháng 12 - ĐV
25/12

- Thanh toán & kiểm kê biên lai với chi cục thuế

- Báo cáo kết quả hoạt động tháng 12 cho Huyện ủy

- Đ/c Phong

- HT

27/12 - Các môn thi ở tuần 18 hoàn thành việc nhập điểm vào PM - GVBM
29/12-3/1

- Đoàn trường báo cáo kết quả hoạt động tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2015- Báo cáo kết

- Quyết toán kinh phí cuối năm 2015

- ĐT 

- Kế Toán

30/12

- Gởi đề kiểm tra, đáp án kiểm tra học kì 1 về Sở GD&ĐT

- GVCN gởi đánh giá xếp loại HKI cho GVBM để thống nhất xếp loại

- ĐT

-GVCN

31/12

-Thực hiện kiểm kê tài sản nhà trường. 

-Tổng hợp HS vi phạm quy chế thi gởi cho GVCN

- Theo QĐ

- PHTCM

Ghi chú:   - Trong quá trình thực hiện, nếu có sự thay đổi lịch, BGH nhà trường  sẽ thông báo điều chỉnh, bổ sung qua lịch hàng tuần của nhà trường.

 Nơi nhận:                                                                                 HIỆU TRƯỞNG

- Các phó hiệu trưởng; ( theo dõi thực hiện)                           

- TT chuyên môn; ( theo dõi thực hiện)                                           

- Dán bản tin;

- Gởi GV qua kênh điều hành;

- Lưu văn thư                  

THI TRAC NGHIEM

ung dung vnpt

dichvuchinhcong

QUY KHUYEN HOC

CO SO VAT CHAT

CO SO DU LIEU

Untitled-1

cong khai

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Tài nguyên giáo dục

 skkn thithutn
thithudh thitn

Học sinh

onlinelogomaker-042415-2120
 

  

You need Flash player 6+ and JavaScript enabled to view this video.
Video: Trận chung kết bóng chuyền nam 12/1 và 11/1


Liên kết website

Thăm dò ý kiến

Theo bạn Website này đã đáp ứng được nhu cầu của bạn đọc chưa?
 

Thống kê

  • Các thành viên : 8
  • Nội dung : 1022
  • Liên kết web : 17
  • Số lần xem bài viết : 5426922
Hiện có 41 khách Trực tuyến

BẢN QUYỀN THUỘC VỀ TRƯỜNG THPT BẮC TRÀ MY

Địa chỉ: Thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng nam. Tel: (0510) 389 3422.

Powered by TAVICO - 0909.378.208