Lịch công tác tháng 12 năm 2015

SỞ GD&ĐT QUẢNG NAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THPT BẮC TRÀ MY Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: …../LCT-THPT BTM Bắc Trà My, ngày  30  tháng 11  năm 2015

 

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 12 NĂM 2015

I.Công tác trọng tâm:

- Thực hiện chương trình tuần: 16,17,18,19

- Thi nghề PT

- Ôn tập kiểm tra học kì 1

- Phát động thi đua chào mừng kỉ niệm ngày thành lập QĐNDVN, phát động kì thi nghiêm túc, vua điểm 10.

- Tổ chức viếng hương nghĩa trang liệt sĩ huyện, thăm cơ quan quân sự huyện,

- Tham gia cuộc thi “Học trò xứ Quảng”, triển khai các cuộc thi do Sở GD&ĐT phát động

- Rà soát chương trình, chế độ điểm, có kế hoạch bổ sung kịp thời, cập nhật điểm vào PM.

- Giáo viên ra đề thi- đáp án, chấm thi.

- Kiểm tra học kì 1 năm học 2015-2016,

II. Lịch cụ thể:                             

Thời Gian Nội Dung Công Việc Thực Hiện
1/12

- Họp HĐ xét nâng lương trước thời hạn

- Nộp báo cáo GVHĐ 36 tháng trở lên

- Theo QĐ

- HT

1-3/12

-  Phát dọn khu vực chuẩn bị thi phần thực hành nghề

- Dự giờ đột xuất giáo viên

- BV

- BGH -TT

2/12

- Nộp báo cáo nâng lương trước thời hạn,

- Hoàn thành kế hoạch, lịch thi kiểm tra học kì 1 (dự thảo)

- Kiểm tra chuyên đề về thực hiện sổ báo giảng

- Học sinh nộp sản phẩm dự thi STKHKT

- Phát đề cương ôn tập học kì 1 cho GVCN

- HT

- HT

- PHTCM

- HS-GVCN

- Giáo vụ

3/12 - Nhận quyết định và đề thi nghê PT đợt 1 tại Sở - PHTCM
3-5/12 - Tập huấn nghiệp vụ giám sát, đánh giá dự án đầu tư” - HT-KT
4/12

-  Niêm yết danh sách thí sinh thi nghề PT đợt 1

- Kiểm tra tình hình cơ sở vật chất chuẩn bị thi nghề

- Chấm vòng 2 cuộc thi STKHKT

- Hạn cuối GV nộp ảnh thẻ vào PM “Trường học kết nối”

- PHTCM

- Thầy Công

- Theo QĐ

- GV

5/12 - Kiểm tra lại CSVC chuẩn bị kì thi nghề PT (phôi liệu, văn phòng phẩm, khu vực thi lý thuyết , dán danh sách phòng thi …)- Họp lãnh đạo HĐCT- chấm thi nghề PT đợt 1- Kiểm tra việc nộp ảnh thẻ vào PM- Trang trí chuẩn bị khai mạc kì thi nghề đợt 1- Lớp 12/5 nộp chương trình PTTN - PCTCM- PCTCSVC- Theo QĐ- Đ/c Vĩnh- Tổ phục vụ- Lớp 12/5
6/12 - Khai mạc - thi nghề PT đợt 1( LĐ- GTCT-CT NV- HS có mặt lúc 6h30) -Theo QĐ
7/12

- Tuyên truyền phòng chống ma túy học đường

- Hạn cuối nộp thông tinh dự thi game show "Học trò xứ Quảng"

- Đăng kí số lượng đề thi các môn do Sở GD&ĐT ra đề

- Họp tổ trưởng chuyên môn

- Hạn cuối TTCM nộp câu hỏi kiểm tra kiến thức học sinh tham gia Game Show “Học trò xứ Quảng”.

- Hoàn thành kế hoạch kiểm tra HK 1

- Mời CA

- Thầy Công

 

- PHTCM

- BGH- TT

- TTCM 

- HT

7-10/12 - Kiểm tra toàn diện tổ Hóa học - Theo QĐ
7-12/12 - Kiểm tra học kì 1 các môn: Tin – Công nghệ - GDCD -TD-QP- GVBM rà soát lại chương trình, ôn tập, cập nhật điểm vào PM - Theo TKB- GV
8/12

- Rung chuông vàng dưới cờ môn sinh học

- Kiểm tra tình hình ăn ở khu nội trú

- Làm việc với tổ TD-QP- ĐT về tổ chức tập luyện bài tập TD giữa giờ và bài võ cổ truyền và kế hoạch tham gia HKPĐ.

- Hoàn thành đăng kí thi đua năm học 2015-2016

-Tổ sinh

- PHTNGLL

- PHTNGLL 

- HT

9/12 - Kiểm tra kiến thức HS tham gia Game Show “Học trò xứ Quảng”- Kiểm tra lại tiết mục văn nghệ và các nội dung tham gia cổ động tham Game Show “ Học trò xứ Quảng”. - BGH - PHTNGLL
10/12

- Hạn cuối nộp dự án STKHKT qua trường học kết nối và Sở GD&ĐT

- Kiểm tra hồ sơ tổ Hóa học

- Sinh hoạt câu lạc bộ tiếng anh           

- PHTCM

 

- Theo QĐ

- Tổ AV

11/12

- Hoàn thành phân công coi kiểm tra học kì 1

- Dán danh sách SBD - phòng thi cho khối 10-11-12

- Hoàn thành báo cáo kết quả thi nghề PT về P.KTKĐCL-CNTT.

- Kiểm tra chuyên đề về thực hiện PPCT đối với tổ Ngữ văn và chế độ cho điểm đối với các lớp khối 10.

- Tổ trưởng CM nộp đề kiểm tra học kì 1 (theo KH)

- PHTCM

- Giáo vụ

- PHTCM

- PHTCM

- TTCM

11-13/12 - Tiếp tục tham gia cuộc thi “Tự hào Việt Nam”  - Theo KH
12/12

- Hạn chót báo cáo nhu cầu kinh phí tăng cường CSVC năm 2016 cho Phòng KH-TC Sở GD & ĐT Quảng Nam,

- Gởi tin nhắn lịch thi cho PHHS

- Hoàn thành việc in giấy khen khen thưởng HS đạt thành tích trong cuộc thi STKHKT lần thứ I cấp trường

- Họp đoàn trường – BGH triển khai nhiệm một số nhiệm vụ

- Họp GVCN và đội cổ động viên tham gia game show “Học trò xứ Quảng”

- Lớp 11/5 nộp CTPTTN

- Đoàn trường tổ chức lao động – viếng hương Nghĩa trang Liệt sĩ Huyện.

- GVCN cho học sinh viết kiểm điểm HK1 và họp lớp đánh giá HK học sinh HK 1

- GVCN chép lịch kiểm tra học kì cho HS

– KT

 

 - Đ/c Vĩnh

- Đ/c Vĩnh 

- BGH-ĐT

- HT

 

- Lớp 11/5

 

- ĐT

- GVCN 

- GVCN

13/12 - Tham dự chương trình Game show xứ Quảng” - Theo KH
14/12

- Trao giải thưởng cuộc thi STKHKT lần 1

- Phát động kì thi nghiêm túc

- GVCN hoàn tất việc điểm danh ở học kì 1 vào PM

- GVCN báo cáo số lượng học sinh lớp chủ nhiệm tháng 12

- ĐT

- ĐT

- GVCN

- GVCN

15/12

- Niêm yết kê khai tài sản

- Nộp báo cáo chất lượng CB-GV –NV năm 2015 cho phòng TC-CB

- Nộp kê khai TS cho Sở GD&ĐT

- Hoàn thành việc sao in đề kiểm tra học kì 1

- Theo QĐ

 

- HT

- HT

16/12

- Họp hội đồng sư phạm- Triển khai kế hoạch cuộc thi “Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn và cuộc thi Dạy học theo chủ đề tích hợp.

- Triển khai cuộc thi viết về “Gương tốt nhà giáo, gương sáng nhà giáo”

- Quán triệt một số nội dung chuẩn bị kiểm tra học kì 1 năm học 2015- 2016.

- Học sinh toàn trường nghỉ ôn tập

- Hoàn thành báo cáo học sinh nhận gạo cho Sở GD&ĐT và danh sách học sinh đề nghị nhận gạo ở HK 2

- GV-NV- PHTNGLL  

 

- CĐ (thầy Phụng) 

 

- HS

 

- PHTCSVC

17-31/12

- KIỂM TRA HỌC KÌ 1 THEO LỊCH

- Kiểm tra tình hình tài chính cuối năm, quyết toán kinh phí cuối năm.

- Theo lịch

- HT- KT

19/12

-Các môn thi ở tuần 17 hoàn thành việc nhập điểm vào PM

- Dự sinh hoạt chuyên đề tổ thể dục - quốc phòng

- GV

- BGH

20/12 - Nhận đề kiểm tra học kì 1 tai Sở GD&ĐT Qnam- Báo cáo kết quả hoạt động tháng 12 cho Sở GD&ĐT - PHTCM- HT
21/12

- Họp ĐT- BGH chuẩn bị công tác tháng 1/2016 ( các bộ phận chuẩn bị kế hoạch công tác

– TTCM nộp kế hoạch công tác tháng 1/ 2016 qua kênh điều hành)

- BGH- ĐT

 

- TTCM

22/12

- Thăm cơ quan quân sự Huyện

- Dự sinh hoạt chuyên đề môn lịch sử

- ĐT – BGH

- BGH

23/12

- Hoàn thành các nội dung cam kết theo thông tư 23 Bộ công an

- Lớp 11/6 nộp chương trình PTTN

- Kiểm tra cấp phát chế độ cho học sinh, kiểm tra các khoản quỹ ngoài ngân sách.

- HT

- Lớp 11/6

- Theo QĐ

24/12 - Họp chi bộ tháng 12 - ĐV
25/12

- Thanh toán & kiểm kê biên lai với chi cục thuế

- Báo cáo kết quả hoạt động tháng 12 cho Huyện ủy

- Đ/c Phong

- HT

27/12 - Các môn thi ở tuần 18 hoàn thành việc nhập điểm vào PM - GVBM
29/12-3/1

- Đoàn trường báo cáo kết quả hoạt động tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2015- Báo cáo kết

- Quyết toán kinh phí cuối năm 2015

- ĐT 

- Kế Toán

30/12

- Gởi đề kiểm tra, đáp án kiểm tra học kì 1 về Sở GD&ĐT

- GVCN gởi đánh giá xếp loại HKI cho GVBM để thống nhất xếp loại

- ĐT

-GVCN

31/12

-Thực hiện kiểm kê tài sản nhà trường. 

-Tổng hợp HS vi phạm quy chế thi gởi cho GVCN

- Theo QĐ

- PHTCM

Ghi chú:   - Trong quá trình thực hiện, nếu có sự thay đổi lịch, BGH nhà trường  sẽ thông báo điều chỉnh, bổ sung qua lịch hàng tuần của nhà trường.

 Nơi nhận:                                                                                 HIỆU TRƯỞNG

- Các phó hiệu trưởng; ( theo dõi thực hiện)                           

- TT chuyên môn; ( theo dõi thực hiện)                                           

- Dán bản tin;

- Gởi GV qua kênh điều hành;

- Lưu văn thư                  

THI TRAC NGHIEM

QUY KHUYEN HOC

CO SO VAT CHAT

CO SO DU LIEU

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Tài nguyên giáo dục

Học sinh

 

You need Flash player 6+ and JavaScript enabled to view this video.
Video: Hội diễn văn nghệ & chung kết nữ sinh thanh lịch năm học 2012-2013 ( đầy đủ)


Liên kết website

Thăm dò ý kiến

Theo bạn Website này đã đáp ứng được nhu cầu của bạn đọc chưa?
 

Thống kê

  • Các thành viên : 8
  • Nội dung : 819
  • Liên kết web : 17
  • Số lần xem bài viết : 2973226
Hiện có 117 khách Trực tuyến

BẢN QUYỀN THUỘC VỀ TRƯỜNG THPT BẮC TRÀ MY

Địa chỉ: Thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng nam. Tel: (0510) 389 3422.

Powered by TAVICO - 0909.378.208

..