Lịch công tác tuần Trường THPT Bắc Trà My
In lịch Tháng trước   Tuần trước Từ ngày:6/11/2017 đến ngày:12/11/2017 Tuần tới   Tháng tới
THỨ/NGÀY

NỘI DUNG - ĐỊA ĐIỂM - THÀNH PHẦN THAM DỰ

GHI CHÚ

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Lớp trực ban:

Lớp trực ban:

Hai 6/11
Ba 7/11
Tư 8/11
Năm 9/1110h20 kiểm tra chung bộ môn vật lý (12/1-3)
Sáu 10/11GVCN 12 nhận hồ sơ thi nghề tại giáo vụ
Bảy 11/1110h20: kiểm tra chung địa 12
Chép TKB mới
16h30 họp GV hướng dẫn STKHKT và học sinh
CN 12/11Ngoại khóa tổ sinh