Lịch công tác tuần Trường THPT Bắc Trà My
In lịch Tháng trước   Tuần trước Từ ngày:20/11/2017 đến ngày:26/11/2017 Tuần tới   Tháng tới
THỨ/NGÀY

NỘI DUNG - ĐỊA ĐIỂM - THÀNH PHẦN THAM DỰ

GHI CHÚ

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Lớp trực ban:

Lớp trực ban:

Hai 20/117h30 tổ chức lễ tuyên dương khen thưởng năm học: 2016-2017 (tất cả GV-NV)
Ba 21/11
Tư 22/11
Năm 23/11- Kiểm tra 1 tiết môn GDCD K12
* 14h00: Kiểm tra chéo hồ sơ nghề phổ thông
(GVCN 12)
- T/c giúp đỡ xã khó khăn
Sáu 24/11-Báo cáo học sinh hỗ trợ tiền ăn ở, gạo theo NĐ 116 ( đ/c Ngay)
Bảy 25/11- Kiểm tra 1 tiết môn lịch sử k12
CN 26/11- Dạy bù TKB thứ 2(30/10/2017)không chào cờ học từ tiết 1)