Lịch công tác tuần Trường THPT Bắc Trà My
In lịch Tháng trước   Tuần trước Từ ngày:8/1/2018 đến ngày:14/1/2018 Tuần tới   Tháng tới
THỨ/NGÀY

NỘI DUNG - ĐỊA ĐIỂM - THÀNH PHẦN THAM DỰ

GHI CHÚ

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Lớp trực ban:

Lớp trực ban:

Hai 8/1
Ba 9/1GV nghỉ chấm bài - vào điểm phần mềm
Tư 10/1
Năm 11/1- Dự Hội Nghị triển khai nhiệm vụ QP, Quân sự địa phương năm 2018...( Tại Hội trường BCHQS Huyện)- HT dự
- Kiểm tra chuyên đề SHCM và SH trường học kết nối (đề nghị tổ trưởng chuyên môn nộp sổ biên bản về phòng PHT)
- 15h30 họp BCH Công đoàn
Sáu 12/1- Hạn cuối Gv nhập điểm vào PM.
- 16h20 Họp GV dự thi GA Learning
Bảy 13/1* Chép TKB HK2
- Hạn cuối GVCN nhập HK vào PM
CN 14/1- Dạy nghề - HN theo K/H
Hướng nghiệp các lớp: 10/1, 10/2, 10/3, 11/3, 11/7