Lịch công tác tuần Trường THPT Bắc Trà My
In lịch Tháng trước   Tuần trước Từ ngày:15/1/2018 đến ngày:21/1/2018 Tuần tới   Tháng tới
THỨ/NGÀY

NỘI DUNG - ĐỊA ĐIỂM - THÀNH PHẦN THAM DỰ

GHI CHÚ

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Lớp trực ban:

Lớp trực ban:

Hai 15/1Học tập Nghị Quyết TW6-KXII - GV-NV (danh sách cụ thể gửi qua VPTT)
Ba 16/1
Tư 17/1Nộp bài thu hoạch NQTW6-KXII
Năm 18/1
Sáu 19/1-Báo cáo thu nộp học phí quý IV/2017 ( đ/c Tiến- đ/c Ngay)14h00 dự chương trình đào tạo CNTT PN Việt Nam (GVCN12, HS)
Bảy 20/1
CN 21/1Dạy nghề - Hướng nghiệp theo PC
Hướng nghiệp: - Sáng, chiều