Lịch công tác tuần Trường THPT Bắc Trà My
In lịch Tháng trước   Tuần trước Từ ngày:27/8/2018 đến ngày:2/9/2018 Tuần tới   Tháng tới
THỨ/NGÀY

NỘI DUNG - ĐỊA ĐIỂM - THÀNH PHẦN THAM DỰ

GHI CHÚ

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Lớp trực ban:

Lớp trực ban:

Hai 27/8
Ba 28/8
Tư 29/8-Hạn cuối báo cáo hiệu quả đào tạo (sau khi thi lại)
Năm 30/8-Kiểm tra sau khi tập huấn CM tại trường (theo Lịch)-Kiểm tra sau khi tập huấn CM tại trường (theo Lịch)
Sáu 31/8-14h00 Họp HĐSP triển khai nhiệm vụ năm học 2018-2019 (GV-NV)
Bảy 1/9Dự gặp mặt kiểm niệm 60 năm trường THPT Quế Sơn
CN 2/9