Lịch công tác tuần Trường THPT Bắc Trà My
In lịch Tháng trước   Tuần trước Từ ngày:1/10/2018 đến ngày:7/10/2018 Tuần tới   Tháng tới
THỨ/NGÀY

NỘI DUNG - ĐỊA ĐIỂM - THÀNH PHẦN THAM DỰ

GHI CHÚ

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Lớp trực ban:

Lớp trực ban:

Hai 1/10
Ba 2/10
Tư 3/10
Năm 4/109h30 Họp BCHCĐ-TTCĐ-Hạn cuối GVCN nộp DSHS có hoàn cảnh khó khăn
Sáu 5/10-Hạn cuối các lớp nộp hồ sơ MGHP-HTCPHT tiền ăn ở gạo(GVCN)
Bảy 6/10-Khai mạc giải bóng chuyền Nam học sinh năm học 2018-2019
-Hạn cuối nộp ý tưởng cuộc thi KHKT (HS--GVCN)
CN 7/10-Thi bóng chuyền theo KH
-Chấm thi phần thi ý tưởng cuộc thi KHKT
-Thi bóng chuyền theo KH