Lịch công tác tuần Trường THPT Bắc Trà My
In lịch Tháng trước   Tuần trước Từ ngày:29/10/2018 đến ngày:4/11/2018 Tuần tới   Tháng tới
THỨ/NGÀY

NỘI DUNG - ĐỊA ĐIỂM - THÀNH PHẦN THAM DỰ

GHI CHÚ

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Lớp trực ban:

Lớp trực ban:

Hai 29/10
Ba 30/10-Hoàn thành báo cáo công tác kiểm tra giám sát nộp về huyện ủy (P.BTCB)
Tư 31/10
Năm 1/11
Sáu 2/11
Bảy 3/11
CN 4/11