Lịch công tác tuần Trường THPT Bắc Trà My
In lịch Tháng trước   Tuần trước Từ ngày:29/10/2018 đến ngày:4/11/2018 Tuần tới   Tháng tới
THỨ/NGÀY

NỘI DUNG - ĐỊA ĐIỂM - THÀNH PHẦN THAM DỰ

GHI CHÚ

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Lớp trực ban:

Lớp trực ban:

Hai 29/10-Bắt đầu thi GVDG cấp trường (phần thi giảng dạy)- Theo KH đến ngày 15/11/2018
- 7h30 Giao ban GVCN-BGH đầu tuần
-8h00 giao ban BGH- ĐT đầu tuần
- 16h30 Giao ban GVCN-BGH đầu tuần
Ba 30/10-Hoàn thành báo cáo công tác kiểm tra giám sát nộp về huyện ủy (P.BTCB)-GVCN gởi tin nhắn tình hình học tập cho PHHS
Tư 31/10
Năm 1/11-8h30 Họp GVHD -HS cuộc thi KHKT-Họp giao ban công tác GD DT tại Huyện Nam TRà My - đến ngày 2/11/2018 (HT-KT)
- Dự gặp mặt CT UBND huyện mới (PHT)
Sáu 2/11
Bảy 3/11- 9h35 Họp GVCN triển khai chương trình RCV - 15h35 Họp GVCN triển khai chương trình RCV
CN 4/11